Sant Antoni

Notícies per tema
@majoralsstantoni
Video Thumbnail
Els majorals passegen a chikitón per morella
Amb la compra de numerets es podia tastar un poc de vi i formatge
@majoralsstantoni
Foto de l'Arxiu de Ramon Manent
Foto: Miguel Ángel Troncho
@santantonadeforcall
La imatge guanyadora / FOTO: @santantonadeforcall
Video Thumbnail
Todolella posa el punt final a la roda de Sant Antoni
El foc, els dimonis i els sants van ser els protagonistes d'una de les festes més antgues
Directe