Encara és notícia

Foto: Miguel Ángel Troncho
Directe