Valoració de l’acord del Botànic II pel que fa al despoblament

Divendres, 12 de juliol de 2019
  • XLI Aplec dels Ports

La realització del 41é Aplec dels Ports té com a objectiu principal donar a conéixer la situació de despoblament que pateix la comarca dels Ports. Per aquest motiu, en el manifest de l’Aplec, es fa una sèrie de denúncies i reclamacions per millorar la situació.

Veiem ara les propostes contra el despoblament que presenten per a la nova legislatura els partits que han signat el pacte del Botànic 2 i les contrastarem amb els punts del manifest.

1. Model territorial

Proposta del pacte del Botànic 2:
Aprofundiment d’un model territorial amb perspectiva de gènere i intergeneracional que ens permeta un futur sostenible que no siga depredador del mitjà ni especule amb el sòl.

Administració local: impulsarem la llei de comarcalització valenciana per dotar d’oficialitat i estructura a les comarques, promoure la vertebració del territori i impulsar la descentralització política i administrativa. Així mateix es promourà l’agrupació d’entitats locals per a la gestió de serveis coordinats, treballant per una administració més pròxima i eficient. Així mateix la Generalitat garantirà que els fons econòmics destinats a les administracions locals es regisquen per criteris d’igualtat, territorialitat, idoneïtat i necessitat, atenint-se a la diversitat de realitats existents al llarg del nostre territori. Dotarem de majors recursos als municipis amb risc de despoblació i posarem en marxa un pla de sanejament de les hisendes locals dels municipis en estat d’intervenció econòmica.

Manifest de l’Aplec:
La comarcalització efectiva del País Valencià. Que la ciutadania dels Ports tinga els recursos i les competències necessàries per autogestionar-se, administrar-se, mancomunar els seus serveis. Que es puga viure als Ports i viure dels Ports.
Valoració: Observem una bona voluntat de portar a terme la comarcalització al País Valencià, però s’està encara en la fase d’impulsar la llei. Calen concensos polítics i cal escoltar els diversos municipis i fer-los partícips en els processos de redacció i desenvolupament de la llei de comarcalització.

2. Desenvolupament econòmic
i infraestructures

Proposta del pacte del Botànic 2:
L’Institut Valencià de Finances (IVF) és el Banc Públic Promocional de la Generalitat Valenciana. La institució assumeix la doble funció de promoure el desenvolupament d’activitat econòmica, i implementar instruments financers en l’àmbit de les polítiques socials i mediambientals que contribueix a lluitar contra les situacions d’exclusió financera.
Desenvoluparem una Estratègia Valenciana de Desenvolupament Rural Sostenible incorporant incentius fiscals i econòmics, creant un fons específic per a promoure el desenvolupament rural integral, millorant les dotacions i serveis públics de comunicació i financers i estenent la xarxa d’internet de fibra òptica a tot el territori.
Promourem beneficis fiscals per a iniciatives socials i empresarials que decidisquen establir-se en les comarques d’interior en risc de despoblament.

Manifest de l’Aplec:
La concessió d’una nova “carta pobla” als pobles dels Ports: reducció d’impostos, obtenció d’avantatges fiscals, accés a l’habitatge per a persones joves, o altres mesures per a les empreses, autònoms i població en general que treballen o vulguen treballar a la comarca, donada la situació de despoblament que estem vivint.
L’equitat de drets entre els ciutadans, independentment de l’àmbit rural o urbà. Cal que les ciutats se senten partícips d’aquest problema.
L’adequació i manteniment de les carreteres i vies d’accés a la comarca dels Ports.
L’existència de serveis de telefonia de qualitat i fibra òptica per a Internet.
L’existència de serveis mèdics i farmacèutics a cada poble dels Ports.
Valoració: Calen concensos polítics i que totes les administracions treballen conjuntament per afrontar el problema del despoblament. Cal escoltar les persones de l’interior i fer-los partícips en els processos de redacció de les lleis. La facilitació dels tràmits burocràtics a l’hora de crear noves empreses, tal com es fa a les localitats grans amb els negocis menuts. Calen normatives àgils que faciliten la posada en marxa d’iniciatives socioeconòmiques en el món rural. Cal una perspectiva territorial a l’hora de redactar les lleis perquè, altrament, aquestes només tenen en consideració les realitat de les àrees urbanes i desatenen les particularitats de les zones rurals. I les lleis generalistes acaben perjudicant les zones d’interior i, per tant, acaben sent lleis que despoblen. En definitiva, no es pot tractar igual a realitats desiguals. No pot ser que et demanen les mateixes gestions per obrir un obrador de mel a La Mata que una nau industrial en un polígon de Paterna.
Creiem que s’hauria de potenciar més l’accés a l’habitatge per a persones joves i potenciar la rehabilitació i manteniment dels habitatges tant per a les persones residents als municipis com per a les persones que hi tenen una segona vivenda ja que beneficiaria l’activitat econòmica i poblacional a la comarca.

3. Patrimoni cultural
i paisatgístic

Proposta del pacte del Botànic 2:
Impulsarem, en col·laboració amb els ajuntaments i altres administracions, un Pla de Rehabilitació Patrimonial per tal d’impulsar la recuperació i la catalogació del patrimoni cultural valencià en tot el territori; i aprovarem una nova llei de patrimoni cultural i paisatgístic.

Manifest de l’Aplec:
El foment de l’ocupació laboral fixa -no temporal- per a mantenir el patrimoni paisagístic i cultural, que és patrimoni de tots. Cal pensar també en cobrar taxes pels serveis mediambientals derivats del manteniment del territori i de l’ecosistema.
Valoració: Solament mitjançant la creació de nous llocs de treball es podrà mantenir el patrimoni cultural i paisatgístic dels nostres pobles. La poca gent que hi queda a la comarca hauria de tenir l’opció de treballar per al manteniment del patrimoni cultural i paisatgístic dels nostres pobles, que també és el patrimoni de tots els valencians. En les circumstàncies actuals, quedar-se a viure als pobles és un mèrit que cal valorar.

4. Educació

Proposta del pacte del Botànic 2:
Aprofundirem en el programa d’oferta rural. Potenciarem equips docents que donen continuïtat als projectes educatius en coherència amb el medi, de manera que l’escola rural siga també un nucli d’irradiació de cultura i un espai de socialització del municipi. Garantirem el servei de transport escolar en les zones rurals. Facilitarem l’agrupació de centres rurals i els dotarem dels recursos necessaris que els en faciliten l’organització d’acord amb la seua singularitat.

Manifest de l’Aplec:
El manteniment i la creació d’escoles per a tots els pobles dels Ports on hi haja suficients infants amb edat d’escolarització i facilitar un transport escolar efectiu a la resta. Un poble comença a morir quan no té escola.
Valoració: Cal concretar els aspectes proposats: nombre d’alumnes necessaris per obrir o mantenir una escola rural i quins seran els recursos disponibles.

Valoració final
Ens felicitem que des de l’acord del Botànic II es prenguen mesures per canviar la situació de despoblament i la revitalització de l’entorn rural, però no pot quedar en una proposta de bones intencions. La situació de despoblament és crítica a la comarca dels Ports i altres indrets de la zona interior del País Valencià. Per tant, es necessiten ja mesures d’urgència per revertir el desenvolupament poblacional. Demà serà tard.

També és indispensable el manteniment dels petits comerços, bars i altres serveis d’hoteleria. El tancament de la tenda significa aïllament i la necessitat de desplaçament per a una població envellida. El tancament del bar significa quedar-se sense centre social i de reunió dels habitants del poble. Cal garantir també l’existència de serveis mèdics i farmacèutics a cada poble dels Ports.
Cal també un canvi de mentalitats i posar en marxa mesures imaginatives per convéncer l’opinió pública que les àrees d’interior poden ser llocs atractius per desenvolupar un projecte vital amb gran qualitat de vida.

Directe