Forcall celebra aquest cap de setmana els 775 anys de la Carta Pobla

Amb activitats adaptades a la pandèmia

Forcall ha programat una sèrie d’actes per tal de celebrar el 775 aniversari de la concessió de la Carta Pobla al municipi, fet que va tindre lloc el 2 de maig de 1246. Aquest privilegi de població va ser atorgada per l’alcaide de Morella Pere Nuñes i lloctinent del posseïdor del senyoriu de Morella, Pere de Portugal (oncle del rei Conqueridor), sent Jaume I el rei de la Corona d’Aragó.

Segons explica Antoni Eixarch Cardona, d’aquesta manera “es donava carta de naturalesa a uns assentaments de repobladors procedents d’arreu del territori de la reconquesta i en el segon la independència responia a les aspiracions que tenien les aldees en quan l’aplicació de les seves polítiques de justícia, econòmiques i socials al marge dels interessos de Morella. Això es va aconseguir amb el reconeixement d’aquestes aldees dependents del lloc i castell de Morella com viles reials per decret del rei Carlos II de Castella (9 de febrer de 1691) a canvi, entre altres punts motiu de negociació, d’una important quantitat de diners a favor del tresor reial”.

Els actes s’han programat per a aquest diumenge, 2 de maig, i s’han tingut que adaptar a la pandèmia. D’aquesta manera hi ha programat un vermut musical a la Plaça Major, una cercavila a càrrec dels Dolçainers i Tabaleters de Forcall, un volteig general de campanes i una exposició al voltant de la Carta Pobla feta pels xiquets de l’escola.

Any d’aniversaris
a Forcall

Enguany és un any destacat d’aniversaris a Forcall, donat que també es commemora el 65 aniversari de la formació de la colònia Forcallano-catalana impulsada pels veïns del poble que havien marxat a viure a Catalunya, però no oblidaven les seues arrels. Seguint la idea que havien empres els morellans en 1903, fundaven en octubre del 1956 la colònia que unia una mica més Forcall i Catalunya. A més des del consistori també volen celebrar la restauració del peiró de Sant Marc.

Directe