Els Ports és 6,26 anys més major que la resta d’Espanya

Vallibona és el poble amb els habitants més envellits amb 58,33 anys de mitjana

Vallibona, en una imatge recent

No és un secret que la població espanyola es troba envellida, que cada cop ho està més i que les defuncions superen als naixements. Tampoc ho és que la comarca dels Ports està pitjor, més vella, menys poblada i amb un saldo vegetatiu, la diferència entre les morts i els naixements terriblement negatiu. Això és una realitat que curiosament empitjora als pobles més grans i millora, tot i que molt a poc a poc, als municipis més menuts.

Així, actualment, la comarca dels Ports, o millor dit el partit judicial de Morella perquè incloem també al municipi d’Ares del Maestrat, compta segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística amb una mitjana de tot el conjunt dels seus habitants censats, 6.959 persones, de 48,84 anys, això suposa que ens trobem 6,26 anys per damunt dels 43,58 anys que fa la mitjana nacional.

Dada molt similar amb els 43,55 de la província de Castelló, lleugerament més jove que la resta d’Espanya. Però aquestes dades, pertanyents a 2020, tenen alguns detalls sorprenents. Si les comparem amb aquelles preses amb les mateixes característiques de fa tan sols un lustre trobem que mentre que el conjunt de la població espanyola ha envellit 1,12 anys en tan sols cinc anys, els habitants dels Ports són més joves, concretament 0,46 anys més joves que en 2015 quan la mitjana era de 50,30 anys.

Pel que fa al conjunt dels pobles la vellesa més gran de la comarca està a Vallibona amb una mitjana d’edat de 58,33 anys. Una diferència molt abultada de més de 16 anys amb els 42,03 de Palanques que és el municipi més jove dels Ports.

Però l’edat dels habitants, tot i que no ho sembla, va canviant molt ràpidament especialment en els pobles més menuts. Per exemple, aquests dos municipis no són qui ostentaven aquestes posicions fa tan sols cinc anys, en un lustre les xifres han canviat molt des de quan Herbers era el més ancià amb 63,04 anys i la Mata la més jove amb 45,01 anys. I si no ocupen el primer i últim lloc és perquè en el cas d’Herbers s’ha rejovenit quasi cinc anys, 4,90 anys menys que fa un lustre, i en el cas de la Mata perquè tot i el baby boom i que ha baixat 2,33 anys, Palanques ho fa molt més fortament amb 4,39 anys menys.

A més, tampoc és cap d’aquests quatre qui ha canviat més en aquest temps, qui més major s’ha fet ha estat Ares sumant 2,97 anys respecte al 2015 i qui més s’ha rejovenit ha sigut Villores amb 7,26 anys menys que fa tan sols un lustre.

Tot i aquestes dades, i tot i el rejoveniment de la població de la comarca en global si tenim en compte els darrers cinc anys la tendència és negativa i el futur poc esperançador. Especialment per l’escassa quantitat de gent jove, especialment menors de 18 anys que hi ha en aquest pobles. Per fer-nos a la idea tan sols cal mirar els percentatges de la comarca que deixen tan sols un 13,06% de la població menor de 18 anys, 909 menors d’edat que encar en som menys a pobles com Vallibona on els 2 del poble menuts són el 3% de la població.

El major grup d’edat fent una piràmide de població especialment regressiva, el que significa que la població envellirà molt en els darrers 30 anys, és el que es troba entre els 18 i els 65 anys amb 4.147 persones i un 59,59% de la població. I cada vegada té més pes el grup amb menys esperança de vida el de més de 65 anys que compta amb 1.903 persones i un 27,34% dels habitants de la comarca dels Ports.

Directe