Matías Sangüesa i Carlos Selma

Divendres, 7 de febrer de 2020
  • F. Mezquita Broch

Aquesta setmana varem anar al palau de la Diputació Provincial de Castelló amb motiu de visitar i fer unes fotografies a la galeria de retrats dels seus diferents presidents situades a la zona noble de la primera planta. Dies anteriors li havia manifestat a l’amic morellà Ramon Garcia Beltran i al seu fill, que hi estaven una al costat de l’altra les fotografies de dos personatges importants en la història recent: Matias Sangüesa i Carlos Selma, els quals sorgien moltes vegades en les nostres converses i guardaven per nosaltres una benevolència inquebrantable.

Els dos havien estat presidents de la Diputació, cronològicament primer fou Carlos Selma Roig que ho va ser des de 1931 a 1936, durant tota la II República, a continuació Maties Sangüesa Guimerà, ja durant la guerra fins a desembre de 1937 quan una greu malaltia va acabar amb la seu vida.

El motiu de la visita fou fotografiar-nos amb els respectius retrats d’aquests personatges tan estimats per Ramón Garcia, per coincidir algunes de les seues idees, Maties Sangüesa com alcalde republicà benefactor morellà amb la seua preocupació per la creació d’escoles, per l’interés en la millora de la carretera de Castelló cap a Saragossa, per l’obertura de la muralla cap al camí exterior de Morella, per la defensa del patrimoni cultural entre altres realitzacions. D’altra banda Carles Selma que va ocupar el càrrec de president de la Diputació durant tot el període republicà, mestre de professió, professor i director de l’Escola d’Arts i Oficis, professor de caligrafia de l’institut de Castelló, republicà radical que havia estat regidor de l’Ajuntament de Castelló en diverses ocasions, periodista, director d’El Clamor… tots dos representen els ideals republicans tan identificats en l’educació i les obres públiques de millora de les condicions de vida del poble, els quals patiran durant molt de temps de l’oblit interessat i que sols la memòria històrica i la democràcia han situat en el lloc que els correspon.

El president de la Diputació actual José Martí ens va acompanyar en aquest recorregut i a part de manifestar-li la nostra gratitud per disposar del seu temps, vam tenir ocasió de comentar que, la fotografia de Matias Sanagüesa va ser col·locada l’any 2007 arran d’un homenatge que li va dispensar l’Ajuntament de Morella en el setanta aniversari de la seua mort, en el qual va participar molt activament el Grup per la recerca històrica de Castelló, del qual formem part. Evidentment s’havien “oblidat” d’ell durant el franquisme i part del període democràtic. D’altra banda li varem fer veure que la fotografia que està a continuació, la del primer president de la Diputació durant la dictadura franquista Juan Flors Garcia, no és el següent president que hi va haver, donat que després de Maties Sangüesa, havia d’anar José Hernández Merlos, encara sense fotografia que ho va ser des de la mort de l’anterior per un breu temps. Per cert aquest últim president de la Diputació va ser afusellat a Castelló pels franquistes en agost de 1941.

Per tant una jornada molt profitosa per recordar algunes figures significatives per a Castelló i reivindicar la seua obra i els seus ideals d’educació, justícia, democràcia i llibertat.

F. Mezquita Broch
és Catedràtic d’Història

Directe