El govern aprova ajudes per a l’oví i el caprí

LA UNIÓ assenyala que és totalment ridícula i no suposarà pràcticament res per a totes les pèrdues del sector

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, un Real Decret pel qual s’estableixen les bases de les ajudes estatals a les explotacions ovines i caprines que han tingut dificultats en la comercialització de corders i cabrits als mesos de març i abril, com a conseqüència de les limitacions derivades per l’Estat d’Alarma front a la COVID-19. Unes ajudes destinades a pal·liar la situació d’un sector estratègic en l’àmbit econòmic, social i mediambiental amb una producció molt estacional, lligada a un consum majoritari durant els mesos de març i abril i quasi en la seua totalitat mitjançant el canal de la restauració i hoteleria, tancat per l’actual crisi sanitària.

Aquestes subvencions, per a l’exercici 2020, constitueixen un complement de les ajudes destinades al pagament per ovella i cabra establertes al Real Decret 1075/2014 d’ajudes de la Política Agrària Comú (PAC). Per això, per reduir les càrregues administratives, el fet de ser perceptor de l’ajuda de la PAC a estes produccions farà que siga automaticament beneficiari de la subvenció. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació finançarà aquestes ajudes fins a un límit de 10 milions d’euros amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat 2020. Les autonomies podran també aportar finançament complementària, amb el límit de 25.000 euros per beneficiari en tres exercicis fiscals, d’acord amb el previst sobre ajudes al sector agrícola.

En quan al nombre d’animals a dret a ajuda, es consideraran elegibles aquelles ovelles i cabres mantingudes com a reproductores que estiguen correctament identificades i registrades a data d’1 de gener de 2020 i amb producció de corders i cabrits que s’haja vist afectada per la situació creada entre el 14 de març i el 30 d’abril. L’ajuda es concedirà al nombre d’ovelles i cabres elegibles amb un màxim de 100 animals per beneficiari i una subvenció màxima per animal de 12 euros.

Una ajuda “ridícula”

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders assenyala que l’ajuda que ha comunicat i publicat en el BOE el Ministeri d’Agricultura per al sector de l’oví-caprí, pels efectes causats pel COVID 19, és totalment ridícula i no suposarà pràcticament res per a totes les pèrdues que s’estan donant en el sector i que passen dels 4,5 milions d’euros a la Comunitat Valenciana.

Aquesta organització, qui ja enviara al ministeri al·legacions als diferents esborranys d’aquestes ajudes per a millorar-les, considera que el pressupost es queda molt curt per a un sector essencial que no ha deixat de treballar i que ha vist minvades considerablement les seues vendes en els mercats.

El pressupost amb el qual compta el Ministeri és de 10 milions d’euros i, segons la normativa, els animals elegibles, sense aplicar els criteris de beneficiaris que no arriben al mínim de 50 femelles reproductores en oví i 30 en caprí, i sense aplicar el límit màxim, serien al voltant dels 2.875.232. Això donaria lloc a un import de 3,48 € per animal, que suposaria 348€/ beneficiari en el màxim subvencionable d’explotació de 100 animals. Només en la Comunitat Valenciana ja calcula LA UNIÓ que les pèrdues per a aquest sector passen dels 4,5 milions d’euros.

En aquest sentit, LA UNIÓ va al·legar també a favor d’un sistema de caps elegibles que permetera el pagament a un nombre major d’animals per explotació, per a afavorir sobretot als ramaders professionals que viuen fonamentalment d’aquesta activitat.

Amb aquestes xifres, LA UNIÓ calcula una ajuda entorn dels 500 euros per beneficiari, un import que veu massa baix per a compensar en part les pèrdues ocasionades pel tancament dels Hotels, Restaurants i Cafeteries (canal HORECA).

“Què fem amb 400 o 500 euros que ens quedaria per explotació?” – es pregunten des de LA UNIÓ – “Clar que és millor que res, però és un import sens dubte insuficient perquè no es tanquen explotacions en aquesta crisi”. L’organització recorda que aquest sector genera una producció anual d’al voltant de 2.000 milions d’euros en tota Espanya, tenint en compte l’aportació tant de carn com de llet de l’oví i caprí.

“Al final, amb les al·legacions aconseguim que aquesta ajuda no fora als intermediaris, que era el que podia succeir amb el primer esborrany” opinen des de l’organització “però farien falta més recursos per a què supose una mínima solució”. Per això LA UNIÓ reclama també de la Generalitat que participe en la mesura complementant el finançament del Ministeri.

Segons càlculs de l’organització, el pressupost mínim que havia d’haver posat el Ministeri per a quedar una ajuda entre 10 i 12 euros per ovella hauria d’haver sigut de 50 milions d’euros.

D’altra banda, en relació a la mesura d’emmagatzematge privat d’oví i caprí, LA UNIÓ reclama també que es puguen retirar del mercat no sols canals i mitjanes canals, sinó peces d’aquestes, ja que és una manera habitual d’especejament per a congelar de certes cooperatives en les principals zones productores. Així mateix, demana evitar que de les ajudes a l’emmagatzematge “s’acaben beneficiant les produccions de fora que estan contribuint a afonar els nostres mercats, com ja ha passat amb mesures similars en altres sectors”.

Directe