Es presenten 21 empreses per a fer el tram pendent de l’N-232

Opten als serveis d'assistència tècnica, control i vigilància de les obres de modernització del tram Torreta-Morella Sud

Es continuen complint els terminis previstos per al projecte de l’únic tram de la N-232 que queda per millorar a la província de Castelló, Torreta-Morella Sud i 21 empreses s’han presentat per optar al contracte publicat en la plataforma de contractacions de l’Estat pel Ministeri de Transport, per als serveis d’assistència tècnica, control i vigilància de les obres de modernització del tram Torreta-Morella Sud de la N-232

El passat mes d’octubre eixia a licitació, per un valor de 950.000 euros, els serveis d’assistència tècnica, i la reordenació d’accessos. Ara coneixem l’interés de 21 empreses d’arreu d’Espanya que s’han presentat per optar a aquesta part del projecte. Entre elles es troba la unió de BECSA i el Grupo Bertolín que han tingut els 100 punts i un preu de 16,758 milions d’eurros, sent el més baix.

Des del grup municipal socialista, celebren que aquesta actuació vaigue complint etapes sense cap paró.

Rhamsés Ripollés és el portaveu grup municipal socialista de Morella

Per a la millora d’aquest tram de cinc quilòmetres s’han calculat quasi 24 milions d’euros per part del Ministeri. Amb aquesta obra es completarà l’últim tram de la carretera N-232 que falta per condicionar a la província de Castelló, després de la posada en servei l’any passat del tram Barranco de la Bota – Mas de la Torreta i una inversió total de més de 50 milions d’euros.

Característiques tècniques
de l’actuació

S’ha dissenyat un nou traçat per a una velocitat de projecte de 80 km/h, amb una secció de calçada convencional que consta de dos carrils de 3,50 metres i vorals de 1,50 metres. A més, s’han projectat un total de 6,845 km de camins de servei addicionals per a permetre l’accés a les propietats confrontants.

També s’han contemplat accessos al tronc, mitjançant carrils de canvi de velocitat en la seva zona inicial i central, i una glorieta partida en el seu extrem final. Això, juntament amb els tres passos inferiors projectats, facilitarà l’accessibilitat i els moviments entre els camins de servei situats a banda i banda de la carretera.

També s’ha projectat la construcció d’un nou pont sobre el riu Bergants, amb una amplària lliure de 22,60 metres entre estreps. El pont existent i el tram de carretera adjacent seran utilitzats per a accedir a les finques confrontants.

A més, el projecte inclou les mesures necessàries de restauració i integració ambiental, incloent-hi la instal·lació de pantalles acústiques.

Per la carretera N-232 actual circulen prop de 3.000 vehicles al dia, amb un 16% de vehicles pesants, i el tram que abasta des de Masia de La Torreta fins a Morella Sud, es caracteritza per tenir un traçat sinuós, tant en planta com en alçat, a causa de l’orografia ondulada del terreny, modelada per la presència de llits naturals com el riu Bergants.

A més, excepte en la seva zona final, té una secció transversal estreta que no supera els 6 metres d’amplària. Aquesta situació provoca limitacions en la circulació, a les quals es donarà solució amb l’actuació d’una d’aquestes 21 empreses.

Directe