23,7 milions per a les obres de l’N-232 entre la Torreta i Morella

Amb aquesta licitació es completarà l'últim tram de la carretera que falta per condicionar a la província

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), ha licitat un contracte d’obres, per import de 23,7 milions d’euros (IVA inclòs), denominat “Condicionament i reordenació d’accessos en la Carretera N-232, tram: Mas de la Torreta-Morella Sud”, a la província de Castelló. L’anunci corresponent serà publicat pròximament en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

L’actuació projectada comprèn la millora del traçat i la reordenació d’accessos en el tram que va des del quilòmetre 54,900 fins al quilòmetre 60,210 de la carretera actual, amb una longitud d’actuació en el tronc principal de 4,85 km.

Amb aquesta obra es completarà l’últim tram de la carretera N-232 que falta per condicionar a la província de Castelló, després de la posada en servei l’any passat del tram Barranco de la Bota – Masia de la Torreta i una inversió total de més de 50 milions d’euros.

Característiques tècniques
de l’actuació

S’ha dissenyat un nou traçat per a una velocitat de projecte de 80 km/h, amb una secció de calçada convencional que consta de dos carrils de 3,50 metres i vorals de 1,50 metres. A més, s’han projectat un total de 6,845 km de camins de servei addicionals per a permetre l’accés a les propietats confrontants.

També s’han contemplat accessos al tronc, mitjançant carrils de canvi de velocitat en la seva zona inicial i central, i una glorieta partida en el seu extrem final. Això, juntament amb els tres passos inferiors projectats, facilitarà l’accessibilitat i els moviments entre els camins de servei situats a banda i banda de la carretera.

També s’ha projectat la construcció d’un nou pont sobre el riu Bergants, amb una amplària lliure de 22,60 metres entre estreps. El pont existent i el tram de carretera adjacent seran utilitzats per a accedir a les finques confrontants.

A més, el projecte inclou les mesures necessàries de restauració i integració ambiental, incloent-hi la instal·lació de pantalles acústiques.

Per la carretera N-232 actual circulen prop de 3.000 vehicles al dia, amb un 16% de vehicles pesants, i el tram que abasta des de Masia de La Torreta fins a Morella Sud, es caracteritza per tenir un traçat sinuós, tant en planta com en alçat, a causa de l’orografia ondulada del terreny, modelada per la presència de llits naturals com el riu Bergants.

A més, excepte en la seva zona final, té una secció transversal estreta que no supera els 6 metres d’amplària. Aquesta situació provoca limitacions en la circulació, a les quals es dona solució amb l’actuació avui licitada.

Directe