Morella porta a ple una modificació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans

Una moció del PP demanarà la gratuïtat del taxi rural

L’ajuntament de Morella celebrarà aquesta vesprada el seu ple ordinari del mes de març. Entre els punts, en l’àrea d’hisenda es modificarà l’ordenança de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local i una modificació de l’ordenança de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Pel que respecta a l’àrea de planificació i millora de la ciutat, s’aprovarà diferents bonificacions de llicències d’obres a Xiva i Ortells, així com la sol·licitud de la subvenció IVACE per al polígon industrial.

En la sessió el Grup Popular presentarà una moció per evitar la implantació de la taxa turística a la Comunitat Valenciana.

Per últim, en l’àrea de benestar es presentarà una moció del PP per establir la gratuïtat del servei de taxi rural, i es farà una declaració institucional a favor del 8 de març.

Directe