El Govern autoritza licitar per 19,6 milions les obres de l’N-232 entre la Torreta i Morella

Amb aquest contracte es completaran les actuacions de condicionament de la carretera a la província

El Govern autoritza licitar per 19,6 milions les obres de l’N-232 entre la Torreta i Morella

El Consell de Ministres, en la seva reunió d’avui i a proposta del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma), ha autoritzat licitar les obres per al condicionament i reordenació d’accessos en la carretera N-232, tram Mas de la Torreta-Morella Sud a la província de Castelló, amb un valor estimat de 19,6 milions d’euros (sense IVA).

L’actuació projectada comprèn la millora del traçat en el tram que va des del quilòmetre 54,900 fins al quilòmetre 60,210 de la carretera actual, amb una longitud d’actuació en el tronc principal de 4,85 km.

Amb ella, es completarà l’últim tram d’aquesta carretera que falta per condicionar a la província de Castelló, després de la posada en servei l’any passat del tram Barranc de la Bota – Masia de la Torreta, que va comptar amb una inversió total de més de 50 milions d’euros.

Característiques tècniques
de l’actuació

S’ha dissenyat un nou traçat per a una velocitat de projecte de 80 km/h, amb una secció de calçada convencional que consta de dos carrils de 3,50 metres i vorals de 1,50 metres. Es busca, al mateix temps, la reordenació necessària dels accessos i proporcionar l’accessibilitat requerida, aprofitant al màxim la traça existent per a minimitzar l’impacte en l’entorn.

A més, s’han projectat un total de 6,845 km de camins de servei addicionals per a permetre l’accés a les propietats confrontants. També s’han contemplat accessos al tronc, mitjançant carrils de canvi de velocitat en la seva zona inicial i central, i una glorieta partida en el seu extrem final. Això, juntament amb els tres passos inferiors projectats, facilitarà l’accessibilitat i els moviments entre els camins de servei situats a banda i banda de la carretera.

També s’ha projectat la construcció d’un nou pont sobre el riu Bergants, amb una amplària lliure de 22,60 metres entre estreps. El pont existent i el tram de carretera adjacent seran utilitzats per a accedir a les finques confrontants.

A més, el projecte inclou les mesures necessàries de restauració i integració ambiental, incloent-hi la instal·lació de pantalles acústiques.

Per la carretera N-232 actual circulen prop de 3.000 vehicles al dia, amb un 16% de vehicles pesants, i el tram que abasta des de Masia de La Torreta fins a Morella Sud es caracteritza per tenir un traçat sinuós, tant en planta com en alçat, a causa de l’orografia ondulada del terreny, modelada per la presència de llits naturals com el riu Bergants.

A més, excepte en la seva zona final, té una secció transversal estreta que no supera els 6 metres d’amplària. Aquesta situació provoca limitacions de visibilitat i funcionalitat que s’agreuja per la presència de nombrosos accessos en el tram, motius pels quals s’ha decidit dur a terme l’actuació autoritzada avui.

Directe