Es reforça el servei d’autobús entre Vinaròs, Benicarló i Peníscola

Amb serveis més ràpids entre Peníscola i Benicarló, el tram amb més viatgers

La Conselleria de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha reforçat des de hui 23 de maig el servei de la línia de transport per autobús entre Vinaròs, Benicarló i Peníscola per a atendre l’increment dels usuaris i usaries.

D’aquesta manera, a les expedicions addicionals que s’estaven realitzant els dilluns, dimecres i dijous, la Conselleria amplia el servei fins al 20 de juny, data en què entrarà en vigor els reforços previstos per a l’estiu i que es podran incrementar en funció de la demanda

Així, els dilluns, des de Carretera Vella Benicarlo-Peníscola 466 i fins a Plaza Antonelli, hi haurà dues expedicions noves d’anada a les 9.15 hores i 10.00 hores, i dues de tornada, 12.00 i 13.00 hores. Els dimarts des de la Plaça Constitució Benicarló directe a Crta. Vella Benicarlo-*Peñiscola 466 i fins a Plaza Antonelli s’inclouen huit serveis més d’anada i huit de tornada.

Així mateix, els dimecres als autobusos d’anada des de Carretera Vella Benicarlo-Peñiscola 466 fins a Plaza Constitución de Benicarlo i de tornada des de Plaza Constitución Benicarlo fins a Antonelli se sumen dues expedicions més d’anada i dues de tornada. El dijous es realitzarà dos nous recorreguts complets d’anada des de Peníscola a Vinaròs a les 9.00 i 9.30 hores, i de tornada, des de Vinaròs a Peníscola, 12.30 i 13.00 hores.

Finalment, els divendres, des de Plaça Constitució Benicarló directe a Carretera Vella Benicarlo-Peñiscola 466 i fins a Plaza Antonelli s’incrementa amb huit expedicions més d’anada i altres huit de tornada.

La línia funciona
des del passat novembre

El passat 15 de novembre de 2021 la Generalitat va posar en marxa el nou servei públic de transport de viatgers per carretera entre Vinaròs, Benicarló i Peníscola. La línia d’autobusos atén les necessitats de mobilitat d’una població permanent de prop de 64.000 persones, que a l’estiu supera les 150.000 persones. El nombre anual de viatgers atés se situa entorn del milió.

Respecte a l’anterior servei, el nou ha incrementat en dotze les expedicions diàries per sentit, en ampliar a tot l’any la connexió amb l’estació d’ADIF Benicarló-Peníscola. Ofereix 32 serveis diaris per sentit que s’augmenten a 68 en el període d’estiu, entre el 20 de juny i el 21 de setembre, i ha renovat íntegrament la flota de vehicles.

La freqüència dels serveis regulars és de 30 minuts, que passen a 15 minuts en època estival. La línia compta a més amb un reforç especial de 17 serveis per a atendre les puntes de demanda que, en determinades franges horàries, produeix l’afluència als mercats de les tres poblacions.

Després de tot just sis mesos de funcionament, i per a donar resposta a l’increment en la demanda observat del nou servei, la línia comptarà des del dilluns 23 de maig amb reforços addicionals de dilluns a divendres per a atendre, principalment, encara que no sols, les necessitats de mobilitat des del nucli turístic de la platja de Peníscola cap a les tres poblacions.

En aquest sentit, la Generalitat ha treballat les últimes setmanes per a donar serveis més ràpids entre Peníscola i Benicarló, en tractar-se del tram en què es concentren els majors pics de demanda de viatgers. Aquests nous reforços suposen fins a 8 serveis addicionals per sentit als ja previstos entre totes dues poblacions en dimarts i divendres, mentre la resta dels dies suposaran dos serveis addicionals per sentit.

Cal assenyalar que la posada en marxa d’aquest nou servei de transport entre Vinaròs, Benicarló i Peníscola va suposar l’inici de la reordenació de la xarxa autonòmica de transport públic interurbà per carretera, que ha seguit el seu curs amb la licitació de set concessions més, i el procés de licitació de les quals i contractació es preveu que continue completant-se durant el present 2022.

Aquesta reordenació de la xarxa persegueix millorar la qualitat en la prestació del servei públic, incrementar l’accessibilitat de la població al sistema de transport públic regional i potenciar la complementarietat entre les diferents maneres de transport existents en el territori, per a donar una resposta més eficaç a les necessitats de mobilitat de la població.

Directe