El Centre d’Estudis exigeix saber la postura dels ajuntaments davant el “Yellowstone Europeu”

Ha fet públic un comunicat de rebuig a la iniciativa

Una imatge de la presentació de Maestrazgo-Els Ports a Cinctorres

Des de fa uns mesos es coneix la intenció de Global Nature de posar en marxa la iniciativa Maestrazgo-Els Ports (MEP) -també coneguda popularment com al Yellowstone Europeu-, encapçalada pel biòleg Ignacio Jiménez, un projecte que afecta directament a la comarca dels Ports. Des del Centre d’Estudis dels Ports (CEP) “per a coneixement de l’opinió pública de la comarca i especialment dels seus representants municipals”, han fet públic un comunicat.

En ell s’explica com “Als Ports fa molt de temps que som conscients de la importància que té el patrimoni mediambiental i la riquesa paisatgística de la nostra comarca, un paisatge antropitzat producte de segles d’interacció entre els éssers humans i la natura. De fet, el seu estudi i divulgació ha estat i és un dels objectius del Centre d’Estudis dels Ports.”

Des del CEP consideren “que la preservació del medi ambient i del paisatge ha de ser un objectiu prioritari compartit per tots i totes, més encara a la vista dels reptes que a hores d’ara ens planteja l’emergència climàtica. Alhora som coneixedors del paper clau que han exercit i exerceixen els usos tradicionals del territori, és a dir l’agricultura i la ramaderia extensiva”.

A la comarca dels Ports “hem estat històricament un territori de cruïlla, un territori amb una llarga tradició comercial i, per tant, obert a l’exterior. Les iniciatives procedents de fora sempre han estat benvingudes quan s’ha comptat des d’un inici amb la gent del territori per al seu disseny i execució”.

Des del Centre d’Estudis dels Ports “som plenament conscients de la problemàtica que en l’últim segle ha significat i significa el despoblament de la nostra comarca i ha estat objecte d’estudi recurrent. Totes les persones que estimem aquesta terra hem reivindicat durant molt de temps a les administracions públiques les eines necessàries perquè es garantiren els drets de ciutadania dels habitants dels Ports. La davallada demogràfica és un repte compartit seriós que en cap cas pot ser la coartada per a la implantació de projectes sense arrelament al territori que, a més, poden hipotecar-ne el futur”, continuen.

“El turisme”, seguint amb el comunicat, “ha estat i és un sector important a la nostra comarca i ha contribuït les darreres tres dècades a la diversificació de l’economia. Des del CEP no menystenim la seua importància però considerem que la seua potenciació no hauria de produir-se en perjudici d’altres sectors econòmics que, com ara el primari, la indústria o els serveis, són essencials per garantir una base econòmica diversa”.

“La seua filosofia respon a una visió
colonialista del territori”

Dit això, “des del CEP volem manifestar el nostre rebuig a la iniciativa Maestrazgo-Ports perquè la seua filosofia respon a una visió colonialista del territori. Som perfectament conscients de l’estratègia seguida pels promotors i en cap cas acceptem el rol subordinat que la iniciativa ha atorgat als veïns i veïnes d’aquesta comarca. Aquest és un projecte mancat de participació ciutadana. Si ho fora, n’atendria la diversitat, n’escoltaria les necessitats i en respectaria les dinàmiques pròpies del territori. Imposar un projecte, una “visió”, com diuen els promotors, i després seure a dialogar sobre aquest és un simulacre de participació ciutadana que de cap manera no podem acceptar per més que se la vulga etiquetar d’iniciativa.”

Segons el centre d’estudis, “els promotors volen posar la comarca al seu servei, en lloc de posar-se ells al servei de la comarca. Si tan preocupats estan pel futur d’aquest territori, invitem els promotors a establir un diàleg franc, des de zero, de tu a tu, en el qual es fagen paleses les múltiples visions procedents de la comarca i, sobretot, es tinga en compte les experiències i els sabers de la gent del territori que, de fa dècades, treballen, amb esforç i determinació, per la seua dinamització”.

Des del CEP “trobem ofensiva l’actitud paternalista que en múltiples ocasions i a través dels mitjans de comunicació el principal promotor de la iniciativa, Ignacio Jiménez, ha demostrat envers la gent que vivim a la comarca. La gent dels Ports mereixem ser tractades amb respecte i dignitat. Hem vist amb preocupació, a través de documents interns, que l’objectiu principal de la iniciativa Maestrazgo-Ports consisteix a ampliar els parcs naturals de la Tinença (País Valencià) i els Ports (Catalunya). Els parcs han estat eines importants per a la gestió de la nostra riquesa mediambiental però també han suposat un impediment per al desenvolupament de determinades activitats així com per al manteniment d’usos tradicionals. En cap cas, doncs, les ampliacions dels parcs amb finalitats turístiques ha de realitzar-se d’esquenes als veïns i veïnes”.

En el comunicat, continuen desglossant que “considerem que una via adequada de desenvolupament per als Ports pot ser la que s’indica en l’Estratègia de la Unió Europea sobre la biodiversitat d’ací a 2030 -publicada el 20 de maig de 2020-. Aquesta estratègia destaca el lloc preeminent que ha d’ocupar l’agricultura (punt 2.2.2.) per assolir els objectius de preservació i recuperació de la biodiversitat a Europa, en concordança amb la nova estratègia “de la granja a la taula” -publicada el 20 de maig de 2020- i la nova política agrària comuna (PAC). Aquesta via reforça els usos de la terra que es fan actualment als Ports, que, a la vista del que planteja la iniciativa, es veurien greument afectats”, alhora que “considerem que en un context de crisi climàtica com en el que ens trobem i a les portes d’una crisi energètica sense precedents que comportarà canvis dràstics pel que fa a la mobilitat, hipotecar el futur de la comarca i deixar-lo en mans del turisme és d’una greu irresponsabilitat. L’actual crisi sanitària ha posat de manifest com de sensible i fràgil és aquest sector davant situacions amb restriccions de mobilitat”.

En el comunicat fet públic conclouen assegurant que, “donada la magnitud de la iniciativa i la quantitat d’informació disponible a hores d’ara, exigim als representants municipals dels Ports que expliciten quina és la seua postura sobre aquesta qüestió. De la mateixa manera, exigim al Govern valencià un posicionament clar i sense embuts davant projectes o iniciatives d’especulació del territori com el que s’ha presentat”.

Directe