Com, quan i on he de posar-me la mascareta?

És obligatòria en molts casos

Com, quan i on he de posar-me la mascareta?
Vinarossencs amb mascareta, aquest diumenge

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres com i en quines circumstàncies serà obligatori l’ús de la mascareta. Una ordre que entra en vigor a partir d’aquest dijous. Amb caràcter general l’ús de màscares serà obligatori en persones de sis anys d’ara en avant en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres. Tot i que el BOE estableix la seua obligatorietat a partir de 6 anys, també apunta que és recomanable per a xiquets entre tres i cinc anys.

Com en tota norma, s’apliquen excepcions. Per exemple, poden no portar-ne aquelles persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per la utilització de la màscara i a també aquelles l’ús de les quals es trobe contraindicat per motius de salut o discapacitat. El seu ús no serà exigible en el desenvolupament d’activitats que resulten incompatibles, com ara la per a menjar o beure, així com en circumstàncies en les quals existisca una causa de força major o situació de necessitat.

El text diu també que s’haurà d’usar màscara “sense perjudici de la necessitat de continuar complint amb les recomanacions de les autoritats sanitàries relatives al manteniment de la distància interpersonal, la higiene de mans i resta de mesures de prevenció”.

▸ Quan comença a ser obligatori l’ús de màscares en els supòsits establits?
El Boletín Oficial del Estado ha publicat aquest dimecres la norma i estableix la seua entrada en vigor a partir demà dijous, és a dir, l’endemà de la seua publicació.

▸ Qui està obligat a portar màscara?
Amb caràcter general, tota la població a partir dels 6 anys. El seu ús és recomanat entre els tres i cinc anys. Queden exempts els menors de tres anys.

▸ On és obligatori l’ús de màscara?
L’ús de màscara serà obligatori en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres.

▸ Quines són les excepcions de l’ús obligatori de màscares? L’obligació no serà exigible en els següents casos:
⌞ Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de màscara.
⌞ Persones en les quals l’ús de màscara resulte contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.
⌞ Desenvolupament d’activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d’aquestes, resulte incompatible l’ús de la màscara.
⌞ Causa de força major o situació de necessitat.

▸ Per què es fa obligatori l’ús de màscares?
El BOE explica que l’ús generalitzat de màscares per part de la població general per a reduir la transmissió comunitària del covid-19 està justificat no sols per la seua alta transmissibilitat, sinó també per la capacitat que han demostrat les màscares per a bloquejar l’emissió de gotes infectades, molt important quan no és possible mantindre la distància de seguretat.

Explica l’ordre que és necessari seguir un principi de precaució que permeta continuar per la senda de la reducció dels casos de contagi de la malaltia al nostre país, principalment quan no es disposa d’altres mesures com la vacunació.

Recorda que hi ha tres tipus de mascaretes i que cadascun d’ells és més adequat per a un o un altre cas.

Directe