Forcall ja és “municipi turístic de singularitat de la Comunitat Valenciana”

Rebrà finançament especial

La plaça de Forcall, des de l'aire

Forcall ja forma part de la xarxa de municipis turístics de la Comunitat Valenciana. Aquest reconeixement té tres categories: municipi turístic d’excel·lència, de rellevància i de singularitat. En el cas de Forcall ha rebut el reconeixement de la condició de municipi turístic de singularitat. Un títol que atorga la Generalitat Valenciana i que té per objectiu posar en valor aquelles localitats que promouen un turisme de qualitat, inclusiu i sostenible.

Per obtenir aquest títol el consistori cal assolir uns criteris d’avaluació, que la Generalitat Valenciana va modificar l’any passat. D’aquesta manera, tots els municipis, incloent-hi Forcall, van haver de presentar una documentació on es detalla el nombre de places d’allotjament i de segona residència, així com els recursos turístics amb què compta localitat, a més, del seu pla turístic que ha de contemplar, entre altres, mesures de sostenibilitat i millora en la prestació dels serveis, havent de tindre definit un programa de qualificació dels recursos humans vinculats al sector turístic i afins.

Aquesta és una molt bona notícia per a Forcall, ja que les localitats reconegudes com a turístiques tenen finançament especial per a compensar l’esforç econòmic que suposa atendre la població turística que reben.

Santi Pérez és l’alcalde de Forcall

Aquests recursos es podran emprar tant per al manteniment de l’Oficina de Turisme com per a la millora i conservació d’indrets culturals o naturals del terme municipal. Un patrimoni i valors que ha permés posar en relleu la singularitat de Forcall.

Directe