Morella ja és oficialment Municipi Turístic

Obté la distinció segons el nou Estatut de Municipi Turístic fruit de la renovada normativa de Turisme Comunitat Valenciana

En el DOGV d’avui es publica la resolució d’atorgament del reconeixement de la condició de municipi turístic de la Comunitat Valenciana a Morella. Cal recordar que la normativa que regula esta distinció va ser renovada per part de la Generalitat i per tant ja es fa en base al nou Estatut de municipi turístic.

Al respecte cal fer menció a que des dels serveis de turisme de Morella s’ha realitzat en els últims mesos un nou pla estratègic de turisme, així com el compliment de tots els requisits per poder obtenir este reconeixement.

Morella, i així es destaca en la documentació entregada, té un fer compromís de participació i treball en les estratègies de qualitat de Turisme Comunitat Valenciana, sent el primer municipi que va participar en el sistema de qualitat SICTED, així com en el programa de Destins Turístics Intel·ligents, entre altres. A més, forma part de xarxes de reconegut prestigi com els Pobles més Bonics d’Espanya i l’any passat va rebre el guardó de l’Organització Mundial del Turisme com un dels millors destins de turisme rural del món.

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha volgut destacar que “este reconeixement és una mostra del treball ben fet de tot el municipi i un al·licient més per continuar treballant en la bona direcció”.

Beneficis i compromisos
de ser municipi turístic

Les localitats reconegudes com a turístiques per aquest estatut tindran finançament especial per a compensar l’esforç econòmic que suposa atendre la població turística que reben.

L’estatut preveu dues possibilitats, d’una banda tindran atenció preferent en les línies de foment econòmic de la Generalitat, les polítiques d’infraestructures o les activitats de promoció turística.

D’altra banda, tindran vies de finançament específic mitjançant convenis concrets i dins del Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana.

El municipi que obtinga l’estatut turístic assumeix els compromisos inclosos en el Codi Ètic del Turisme Valencià i ha de complir, a més, una sèrie d’obligacions per a mantindre’n la condició. Entre altres, destaca el fet d’oferir informació turística i senyalització, protecció i promoció dels recursos turístics.

Així mateix, ha de comptar amb un pla de mesures per a la sostenibilitat i la qualitat del turisme i la qualificació del personal vinculat al sector. El municipi turístic ha de treballar cap a la gestió com a destinació turística intel·ligent i aprofitar instruments com la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la Comunitat Valenciana.

A més, ha de posar en marxa sistemes de qualitat com els que promou Turisme CV a través de Qualitur, així com col·laborar amb mitjans municipals en les inspeccions contra l’intrusisme que fa la Generalitat.

Directe