La senyalització turística de Vinaròs, seleccionada per a la Guia de Bones Pràctiques

La RED DTI estatal publica un Manual on s’analitzen les 40 millors iniciatives

La senyalització turística de Vinaròs, seleccionada per a la Guia de Bones Pràctiques

La Guia de bones pràctiques en patrimoni cultural per a destinacions turístiques intel·ligents, elaborada per la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents d’Espanya, DTI, analitza i posa en valor iniciatives de 40 destins nacionals i internacionals que han accelerat la seua transformació per tal de convertir-se en DTI.

Aquesta tasca ha estat elaborada en el context del grup de treball de Patrimoni Cultural de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents, que promou el diàleg i la participació entorn d’una mena de turisme que ha demostrat una especial capacitat de recuperació en l’escenari post-pandèmia.

El grup de treball ha identificat els grans reptes de futur per al turisme patrimonial, que es classifiquen: governança i turisme patrimonial -ús de recursos com a motor de desenvolupament per a fomentar el turisme-, gestió de les persones -programes de formació, participació ciutadana-, gestió sostenible i autosuficient -preservar la identitat cultural, cogestió social de recursos-; i digitalització, ús de la tecnologia com a eina per a millorar la difusió i gestió; millorar la interpretació de les dades o mesurar l’activitat i riquesa generada.

Aquests reptes s’han servit per a classificar les bones pràctiques que a més estan categoritzades per tipologies: adopció de noves tecnologies, eines d’informació i promoció, digitalització de recursos i serveis, mesures de seguretat i higiene i actuacions exclusives en espais tancats.

La guia també identifica les bones pràctiques en funció de la mena de recurs patrimonial -zones arquitectòniques; museus, arxivaments, biblioteca; monuments; patrimoni immaterial; conjunt històric o paisatge cultural-, així com a l’etapa del viatge que aplica.

En el cas de Vinaròs s’ha considerat com a paradigma de bona pràctica la senyalització monumental inclusiva del patrimoni. El projecte s’emmarca en la línia dels treballs que s’estan desenvolupant des de la destinació per tal de convertir-la en una destinació turística intel·ligent i accessible capdavantera en l’Estat espanyol.

El regidor de Promoció de la Ciutat i Interés Turístic, Marc Albella, ha mostrat la seua satisfacció per l’elecció de Vinaròs com a exemple de municipi que aplica la guia de bones pràctiques en patrimoni cultural. Segons comentava “treballar per fer de la ciutat un referent turístic de qualitat és un dels principals objectius del Departament de Turisme, un esforç que ara s’ha reconegut per la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents i que s’afegeix a altres distincions com el SICTED”.

Directe