Els visitants de la Cova Remígia són majoritàriament de Castelló i València

La Cova Remígia i el Cingle de la Mola Remígia es van descobrir en 1934

La major part dels visitants de la Cova Remígia (Ares del Maestrat) són valencians, un 80,14% dels visitants procedeixen de la Comunitat Valenciana, d’ells un 41,12% de Castelló i província, seguit de la zona de València (34,18%) i, en tercer lloc, de la d’Alacant (4,83%). Una gran part dels visitants ha conegut la Cova Remígia gràcies a Internet (36%), en segon lloc, són persones que passen després d’haver estat al museu de la Valltorta (19,72%) i, en tercer lloc, està els que li l’han recomanada amistats o havien sentit parlar de l’abric (15,87%). Alguns ja havien estat anys enrere (8,99%), altres són de la zona (6,8%) i un 4,71% han vingut per les recomanacions de les oficines de turisme.

Si miren les dades del 2019, podem dir que ha augmentat el nombre de visitants de València i província, però l’arribada de visitants d’altres comunitats és semblant a l’estudi fet el 2019, un 19,04% i concentrats durant l’agost i als ponts festius. La majoria són de Catalunya. El factor proximitat és una variable que sempre apareix en tots els estudis sobre fluxos turístics.

L’estudi s’ha fet a partir de les dades recollides des de l’agost del 2020 fins al novembre del 2021. Cal tindre en compte que durant aquest període va haver-hi sis mesos que la mobilitat estava restringida a causa de l’expansió de la covid-19, per tant, l’arribada de visitants d’altres territoris de fora de la Comunitat Valenciana és significativa a patir de març del 2021.

La Cova Remígia i el Cingle de la Mola Remígia, que es troben en el barranc de la Gassulla al terme d’Ares del Maestrat i que formen part del parc cultural de la Valltorta- Gassulla es van descobrir en 1934. Els calcs i l’estudi dels abrics es va fer pel castellonenc Juan Baustista Porcar. Cal dir que són abrics amb molt bon estat de conservació de les pintures i amb moltes figures i escenes molt diverses.

Directe