Un milió d’euros per a Castelló Ruta del Sabor i municipis turístics sense platja

El Patronat de Turisme impulsa el seu Pla de Xoc contra els efectes de la pandèmia

Un milió d’euros per a Castelló Ruta del Sabor i municipis turístics sense platja

El Patronat Provincial de Turisme, reunit en sessió extraordinària del seu consell plenari, ha fet un nou pas per a impulsar les accions incloses en el seu Pla de Xoc, pressupostat de manera global en 2.8 milions d’euros i dissenyat per a atendre les necessitats del sector, un dels principals damnificats a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social per la pandèmia de la Covid-19.

El ple, presidit pel president de la Diputació, José Martí, i amb la presència de la diputada de Turisme, Virginia Martí, ha certificat un import de subvencions extraordinàries d’un milió d’euros, dels quals 500.000 aniran dirigits a un Pla de Reactivació per als Municipis Turístics de la província que no tenen platja i altres 500.000 euros per a impulsar a les empreses certificades amb la marca Castelló Ruta del Sabor. Aquesta quantitats se sumen a altres 500.000 euros que es van aprovar en una anterior sessió plenària, fons que s’aporten al Fons de Cooperació Municipal impulsat per la Generalitat per a destinacions turístiques amb platja.

El president de la Diputació, José Martí, ha destacat el suport unànime de tots els membres del consell plenari als punts de l’ordre del dia, “perquè reflecteix que a tots ens uneix l’objectiu d’ajudar al sector turístic, tan afectat per l’actual crisi econòmica que ha provocat la Covid-19”. Martí ha volgut subratllar el “gran esforç del Patronat de Turisme per aconseguir els majors fons possibles, dins de les nostres possibilitats i malgrat les restriccions del Pla Econòmic Financer que ens toca aplicar pels incompliments en la despesa de l’anterior corporació”.

En la mateixa línia s’ha expressat la diputada, Virginia Martí, qui ha recordat que s’ha treballat des del minut zero pel diàleg, per escoltar al sector i per ser capaços de prioritzar i destinar els fons on és més necessari: als nostres municipis turístics i a reforçar la marca Castelló Ruta del Sabor”.

Modificació
de crèdit

La convocatòria extraordinària d’aquest ple ha servit així per a aprovar la modificació de crèdit necessària per a atendre un dels pilars del Pla de Xoc contra els efectes de la Covid-19. El patronat destinarà 500.000 euros per al Pla de Reactivació per als Municipis Turístics de la província sense platja que serviran per a proporcionar ajudes econòmiques als municipis, mancomunitats i entitats locals menors.

L’objectiu és ajudar-los a complir amb les seues obligacions econòmiques, assegurant la lluita contra els perjudicis ocasionats per la pandèmia i la prestació dels serveis públics que té encomanats per les disposicions legals vigents. Després d’aquesta modificació de crèdit, necessària per a poder avançar en el procediment d’adjudicació d’aquestes subvencions, el patronat haurà de publicar les bases reguladores d’aquestes, en principi al setembre, en les quals s’especificaran tant els terminis com el detall de les despeses subvencionables.

Els beneficiats podran utilitzar aquesta subvenció per a la contractació de serveis d’assessorament i consultoria en l’elaboració de plans de contingència i protocols d’actuació Covid-19, així com els seus plans d’informació i comunicació als residents i turistes en destí. Altres possibilitats seran la compra/lloguer de materials i equips necessaris per a l’adaptació de les instal·lacions a la normativa de seguretat sanitària, la contractació d’empreses de desinfecció i neteja per a recursos/destinacions turístiques, la contractació d’empreses de vigilància i control d’aforaments per a recursos/destinacions turístiques, així com les despeses de promoció i comunicació que hagen pogut dur a terme.

Castelló,
Ruta del Sabor

Altre dels punts més destacats del ple ha sigut l’aprovació de les bases per les quals regeix la concessió de subvencions del Pla de Reactivació per a empreses certificades amb la marca Castelló Ruta del Sabor, amb 500.000 € de pressupost. En aquest sentit, Virginia Martí incideix en l’aposta de l’organisme autònom de la Diputació de Castelló per “reorientar el seu pressupostos i reforçar el nostre suport al sector turístic en l’actual pandèmia per la Covid-19”. Els interessats a demanar aquestes subvencions, en règim de concurrència competitiva, hauran de presentar les seues sol·licituds dins del termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, que s’espera puga estar llest per a la setmana que ve.

Aprovació de les subvencions
ordinàries del Patronat

En un altre ordre de coses, el ple del Patronat també ha servit per a aprovar la concessió dels diferents programes de subvencions ordinàries plantejades pel patronat al marc del seu pressupost 2020, amb un muntant pròxim als 500.000 euros que es distribueixen de la següent manera:

▸ 36.750 € per a donar suport al desenvolupament de les diferents Festes d’Interés Turístic que hi ha a la província.
▸ 233.447,46 € per a la contractació de guies i informadors turístics per part dels ajuntaments.
▸ 86.451 € per a la producció de material gràfic de promoció turística de les entitats locals.
▸ 100.000 € per al desenvolupament d’accions de creació i difusió de l’oferta turística provincial per part d’entitats sectorials sense ànim de lucre.
▸ 37.322,77 € per a la realització d’esdeveniments gastronòmics que ajuden a promoció la marca Castelló Ruta de Sabor per part d’empreses, associacions i ajuntaments.

Directe