Platges amb control d’accés, neteja diària de l’arena i sense vàters ni jocs infantils

Turisme presenta una guia de recomanacions perquè els municipis puguen obrir les platges amb seguretat

Una imatges de l'espot #MediterraniEnViu

Turisme Comunitat Valenciana ha fet arribar als ajuntaments amb platges, tant de litoral com continentals, de la Comunitat Valenciana un document perquè les destinacions puguen obrir aquestes zones amb les màximes condicions de seguretat i garanties per als usuaris i usuàries. Prèviament, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha presentat en la reunió de coordinació d’emergències sobre coronavirus de la Generalitat aquest document.

La reunió, que ha tingut lloc per videoconferència, ha estat presidida per la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, i també han participat-hi el conseller de Territori, Arcadi España, i la consellera d’Innovació, Carolina Pascual, així com el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer. Durant aquesta trobada s’ha posat en comú la informació, que s’ha elaborat amb la col·laboració de tots els departaments de la Generalitat i els diferents ministeris amb competències en aquest àmbit, així com junt amb altres organismes com la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

La guia pretén completar i concretar, tenint en compte les singularitats del litoral valencià, les mesures d’àmbit nacional que ha aprovat el Govern central en el ‘Protocol de mesures per a la reducció de riscos higienicosanitaris enfront de la COVID-19 per a platges’. Des de Turisme Comunitat Valenciana s’ha valorat que el document recull accions que donen respostes a les peculiaritats territorials de la Comunitat, a més de reforçar la voluntat de diferenciació per la qualitat, la sostenibilitat i l’hospitalitat i, en un moment com l’actual, per la seguretat.

Així, a partir dels requisits de compliment obligatori que aquest estableix, proporciona una sèrie de propostes que faciliten l’ús de la platja en condicions de seguretat per als usuaris i usuàries i de control i seguiment per a gestors. L’objectiu és contribuir que els ajuntaments puguen obrir les seues platges amb les màximes garanties i posa de manifest que, segons tots els informes als quals s’ha tingut accés, la propagació de la COVID-19 a través de l’aigua del mar i de l’arena és relativament reduïda, així que, aplicant les mesures corresponents, “les platges són espais segurs en aquest temps tan incert”, segons Colomer.

En el procés d’elaboració d’aquesta guia han participat, junt amb Turisme CV, diversos agents científics, tècnics especialistes en gestió de processos i l’aplicació d’aquests a les platges, a més de responsables de diversos departaments del Consell amb competències que incideixen sobre les platges: la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública; l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències; l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball; la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat; la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, i, a més, la Delegació del Govern.

El document ‘Platges segures’ uneix aspectes de caràcter organitzatiu respecte a la gestió de les platges, tant marítimes com continentals, com el mode de configurar l’òrgan gestor, les competències i tasques bàsiques, i els suggeriments de mesures de seguretat per a mantindre la distància social.

Des de TCV s’ha explicat que, “en la majoria dels casos, les recomanacions més complexes estan acompanyades de propostes amb els possibles riscos respectius i les mesures de reforç que n’ajudarien a la implementació” i s’ha insistit en el fet que “es tracta d’un document complet, ampli, molt consensuat amb múltiples agents i departaments i d’enfocament pràctic per a demostrar que podem ser un ‘Mediterrani en viu’ i segur també en les nostres platges”.

Turisme Comunitat Valenciana ha organitzat per a aquests dies diversos seminaris web per a platges de litoral, estructurats per províncies, i també un d’específic per a platges continentals, en els quals es poden atendre tots els dubtes que a escala pràctica i tècnica es puguen plantejar des dels ajuntaments.

Principals propostes
de la guia

Mitjançant aquesta guia, s’informa els ens gestors de les platges (ajuntaments) de diferents suggeriments per a garantir una platja segura. En aquesta línia, el document recomana la governança a través d’un ens gestor de cada platja, a més de la creació d’un comité de seguretat també en cada platja, amb un màxim representant amb autoritat encarregat de coordinar els serveis implicats. A aquest òrgan correspondrà la presa de decisió en matèria de seguretat i estarà integrat per representants de tots els departaments considerats estratègics. De la mateixa manera, serà el responsable de definir l’estratègia que s’ha de seguir i el disseny d’un pla de contingència. Cal assenyalar que el Pla de contingència estarà basat en tres eixos: seguretat d’aforaments i accessos; serveis complementaris i transmissió d’informació clara i concisa.

▸ La guia de ‘Platges segures’ insta a l’ús d’una bandera o distintiu complementari que advertisca la necessitat de clausurar una platja totalment amb caràcter immediat en cas de situació d’alt risc.

▸ Introdueix recomanacions de seguretat per a mantindre les normes de distanciament social a les platges. Per a fer-ho, insta les platges a controlar l’aforament, mitjançant l’aportació de fórmules per a quantificar-lo en cada cas.

▸ dDestaca la necessitat de controlar els accessos a les platges i reforçar la vigilància per al correcte compliment del codi de conducta per part de l’usuari o usuària. Pel que fa als accessos, ofereix recomanacions per a delimitar zones, tant en l’arena com en l’aigua, o mesures de senyalització o de neteja i fragmentació d’horaris o sectors, entre altres.

Cal recordar que Turisme, en col·laboració amb la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat està treballant en el disseny d’una plataforma web accessible des de dispositius mòbils, de qualsevol classe i sistema operatiu, per a facilitar informació actualitzada sobre el grau d’ocupació de les platges.

La guia de la Generalitat per a gaudir de les platges segures també dedica un capítol a serveis sanitaris i higiènics i d’oci i esport, en el qual recomana:

▸ Neteja diària de l’arena, desaconsellant-ne la desinfecció

▸ Augment de la freqüència de les analítiques de l’arena

▸ Evitar la instal·lació de cabines sanitàries WC mòbil, especialment les ubicades en l’arenal en les platges marítimes per tal de protegir el medi respecte a les mesures de neteja

▸ Dutxes i rentapeus només si es poden garantir les condicions relatives al distanciament social, la neteja i la desinfecció de les instal·lacions

▸ Retirada de totes les papereres, i establir un punt de deixalles que es faça conéixer a l’usuari o usuària o s’instal·le als accessos a la platja.

▸ Es recomana que les hamaques i els para-sols es distribuïsquen assegurant la distància de seguretat social entre usuaris i grups, i caldrà instal·lar els eixos dels para-sols a una distància igual o superior a 4 metres.

▸ Es recomana la clausura dels jocs infantils i les zones biosaludables de les platges fins a fases més avançades.

Finalment, s’hi incorporen com a annex uns fulls de verificació per a l’elaboració d’un pla de contingència, que facilite el treball de salvaguarda de la seguretat dels usuaris i usuàries per part dels ajuntaments.

Directe