Gent dels Ports, gent de les terres altes

Divendres, 11 d'octubre de 2019

Del Bergantes, el riu que travessa la comarca dels Ports, tots sabem on naix i on desemboca. Però és més estrany i més polèmic el seu nom, Bergantes. D’on ve i per què té aquesta terminació que alguns interpretaven com una forma acastellanada? La resposta més encertada la dona el lingüista protagonista de l’anterior article d’aquesta secció «Cinc cantons»: Joan Coromines, que va passar per Morella i els Ports el 1961 per recollir tots els noms de lloc -topònims- de la comarca, buscar-ne l’origen i escriure la seva gran obra, l’Onomasticon cataloniae. El del Bergantes és dels més misteriosos.

Primer de tot, Coromines confirmava que a tots els pobles es deia Bergantes i no hi havia cap altra forma més comú en català com «Bergants», per exemple: «En l’ús viu dels país no he sentit altra forma que bergántes, tant a Morella com a Aiguaviva i a la Ginebrosa. A la ciutat de Morella el seu nom s’ha pres des d’antic com una espècie de bandera local: un setmanari titutlat El Bergantes s’hi publicava el s. XIX».

Després, Coromines busca els primers textos que parlen d’un nom semblant: «Ha circulat molt la notícia que aquest riu portava el nom de Brigantio o Brigantes a l’època romana (Rev. Vallivana, 1898) (…); si bé no puc documentar-la en fonts de l’Antiguitat, crec ben fundada aquesta denominació».

Finalment, Corominas donava la seua explicació de l’origen del nom del riu: «Es tracta d’un nom cèltic molt estès (Gran Bretanya, Irlanda, Rètia, Alps Provençals i Galícia» Tenim dret a partir de la hipòtesi que BRIGANTES fos el nom dels habitants dels Ports de Morella, com és lògic, puix que Brigantes significava ‘els qui viuen a les Terres Altes’. De fet, era nom de sengles tribus britàniques i hibèrniques» també. Continua argumentant que, als Ports, el nom «es convertiria en el nom d’una ampla localitat entorn de les fonts del riu i, després, en nom del riu mateix».

Sobre aquesta població dels originaris brigantes, Coromines creu que es pot relacionar amb un textos antics: «En fonts de l’Antiguitat consta un BRIGANTIO hispànic, però no hi ha acord sobre la situació: uns el posen a l’Est d’A Crunha (o sigui cap als Bergantinhos moderns); però altres a la Tarraconense, i llavors bé podria ser el de Morella».

Coromines reconeixia que l’única alternativa raonable era relacionar el nom amb el poblat de Bisgargis. A pesar d’això insistia en què hi havia «bona base arqueològica» per a la seva teoria del «Brigant- de Morella, car s’hi han trobat almenys una moneda celtibèrica amb una llegenda en lletres ibèriques, que hom llegeix ‘Bricaitn’».

No podem estar segurs que la teoria de Coromines siga totalment certa, però crec que identificar la gent dels Ports com «els qui viuen a les Terres Altes», com si foren les Highlands escoceses, connecta bastant amb el sentiment dels seus habitants.

Directe