Dels Ports a Mauthausen

Divendres, 12 d'octubre de 2018

Hi ha drames que pareixen llunyans i llibres que ens demostren que van ser molt propers. És el cas d’Els catalans als camps nazis de Montserrat Roig, un llibre del 1977 que ha estat recentment reeditat, una meravella d’investigació periodística rigorosa, exhaustiva i ben escrita: amb testimonis de catalans supervivents dels camps d’extermini, fragments de les memòries d’escriptors que hi van passar i una bona explicació del funcionament d’aquelles màquines de matar.

La realitat és que el total de presoners procedents d’Espanya era de més de 7.000 i en van morir més de dues terceres parts. «El primer transport de republicans -explicava Roig- arribà a Mauthausen el 6 d’agot de 1940. Eren tres-cents noranta dos i en van quedar escassos supervivents (…). Del 6 d’agost de 1940 al 6 de juny de1941 hi arribarien cinc mil nou-cents noranta vuit republicans. (…) El 16 d’abril de 1945 hi han passat (…) set mil cent vuitanta-nou republicans».

Montserrat Roig va incloure en el llibre un annex amb tots aquells que van passar pels camps nazis provinents de Catalunya, el País Valencià i les Balears. L’annex fa més de 130 pàgines. La comarca dels Ports n’ocupa una.

Copio el llistat de veïns dels Ports morts al camp de Mauthausen amb tots els registres que un col·laborador de Montserrat Roig, Jaume de Puig, va transcriure a l’Amicale de Mauthausen de París. Poden haver-hi errors (possiblement el cognom Casulla siga Gasulla) perquè acumulen transcripcions de funcionaris del camp de Mauthausen, de l’Amicale o del mateix Puig. Inclou el pas pels diferents departaments de Mauthausen, la matrícula que tenien en cada lloc i les dates d’ingrés i mort. Que no s’obliden els seus noms ja que no sabem les seues històries:

De Morella:
Manuel Bellés Beltran, nascut el 9 d’abril de 1909
Stalag (camp de presoners) de Mauthausen: 40 7197. Ingrés 26-IV-1941
Mauthausen (Camp d’extermini): 4466. Ingrés: 20-X-1941
Gusen (Kommando de Mauthausen): 13968.
Mort el 20 de novembre de 1941

Manuel Ferrer Casulla, nascut el 27 de juliol de 1903
Stalag: V-D 2522. Ingrés: 13-XII-1940
Mauthaussen: 4788
Mort el 18 de febrer de 1943 a Mauthaussen

De Portell:
Julià Centellas Guarch, nascut el 17 de març del 1919.
Stalag: 140 7419. Ingrés: 26-IV-1941
Mauthausen: 4960. Ingrés: 20-X-1941
Gusen: 14267
Mort el 7 de novembre de 1941

De Vallibona:
Francesc Benet Vives, nascut el 17 de novembre de 1941.
Stalag: V-D 3043. Ingrés: 13-XII-1940
Mauthausen: 4620. Ingrés: 17-II-1941
Gusen: 10414.
Mort el 24 de novembre de 1941

Marcel·lí Ortiz Meseguer, nascut el 22 de març de 1919
Stalag: XI-B 86974. Ingrés: 27-I-1941
Mauthausen: 6465. Ingrés: 8-IV-1941
Gusen: 11843
Mort el 8 de desembre de 1941

De Villores:
Manuel Fuster Prats, nascut el 5 de setembre de 1902
Stalag: 140 7680. Ingrés: 22-VII-1941
Mauthausen: 3222. Ingrés 20-X-1941
Gusen: 13933
Mort els 16 de març de 1942

Directe