Dels Ports a Catalunya

Diumenge, 14 d'octubre de 2018

Cada Sexenni, el Dia de la Colònia Morellano-Catalana recorda els morellans que van anar a Catalunya a guanyar-se la vida fa dècades -o no tantes- i s’hi van quedar. Això pot fer pensar que el cas morellà és únic. Però les dades ens diuen que el cas es va donar a tota la comarca dels Ports i a tot el País Valencià. Fa tres anys vaig contactar amb dos investigadors del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que estudiava la migració de valencians a territori català. Un valencià de naixement, Kenneth Pitarch, preparava la seua tesi doctoral sobre aquest tema, ajudat pel vicepresident del CED, Andreu Domingo.

Entre els dos van descobrir una dada que, després de les migracions d’Andalusia i Múrcia, havia quedat oblidada totalment: que la primera migració important a Catalunya va ser valenciana. El 1920, el 30 per cent dels empadronats a Catalunya nascuts a fora eren valencians. Representaven, per tant, el primer origen dels emigrants.

Andreu Domingo m’explicava que “els de la primera onada (aquella del 1920) eren, en general, persones grans, amb nivells d’instrucció més baixos i venien més homes que dones”. Posteriorment n’hi va haver una altra, igualment nombrosa. Domingo explicava d’on venien i on anaven: “Hi va haver una immigració important de treballadors del camp que venien a treballar a les fàbriques, però també una immigració de gent instruïda que va entrar directament en contacte amb la seva classe social a Catalunya. El fet que fossin d’una àrea cultural molt pròxima, si no comuna, va fer que molt aviat fossin comptats com uns catalans més, i per això la memòria de la diferència desapareix”.

És impossible saber el nombre acumulat de valencians emigrats a Catalunya des de 1920 fins avui. Però Pitarch i Domingo han estudiat els empadronats actuals amb origen en pobles valencians i han pogut esbrinar quines són les comarques i municipis des dels quals van eixir. Pitarch va dividir les comarques valencianes, segons el percentatge d’immigració a Catalunya sobre la població.

Els Ports és una de les destacades, tot i que, en termes absoluts, l’aportació de la comarca no és de les més importants del País. Dels actuals empadronats, els procedents dels Ports no arriben a 3.000. Concretament, 527 són morellans. En canvi, del Baix Maestrat, la Plana Alta, València ciutat, l’Horta oest o l’Alacantí s’han comptabilitzat més de 5.000 empadronats de cada comarca.

L’emigració, per una banda, i l’èxode rural, per una altra, han fet que alguns pobles de la comarca hagin exportat -només a Catalunya- una quantitat de gent més gran que la població actual del municipi. Entre aquests pobles, segons l’estudi de Pitarch, hi ha Castell de Cabres, Vallibona, Herbers, Sorita i Palanques.

Directe