Els socialistes exigeixen a Cultura que done “solució immediata” als expedients de Patrimoni

Dotzenes d'ells estan paralitzats a Castelló des de l'estiu

El servei de Patrimoni Cultural de la Generalitat Valenciana a Castelló està patint un col·lapse sense precedents, “generant així greus problemes a les intervencions en béns culturals i patrimonials de la nostra comarca”, tal com ha denunciat el diputat socialista a les Corts Valencianes, Ernest Blanch, als mitjans de comunicació.

“Estan sent una gran quantitat de sectors professionals relacionats amb el Patrimoni Cultural que, a títol individual o col·lectiu, estan manifestant el seu malestar per la falta de resolució dels expedients que estan dins la seua àrea, i que des de l’estiu estan completament empantanats sense poder continuar els tràmits dels expedients, amb el corresponent perjudici que això suposa”.

S’ha de tenir en compte que totes aquelles persones que volen fer una activitat o actuació dins de determinats municipis que tenen qüestions patrimonials, “si no es disposa de l’autorització i l’agilitat dels expedients, no poden fer absolutament res, mentre l’administració no manifeste la seua paraula, i això està sent molt perjudicial per als professionals de l’arquitectura, arqueologia, ciència, etnologia, història, paleontologia, mediambient i béns immaterials, així com de sectors de la construcció i de serveis relacionats que treballen a les comarques de Castelló, i que estan manifestant l’evident malestar que s’ha generat per la inacció administrativa”.

Des del moment en què es va produir el canvi de situació del fins aleshores director territorial, van començar els problemes, “ja que després del canvi hi ha hagut una deixadesa de les funcions del servei, que actualment està absolutament mermat, sense arqueòlegs ni arquitectes que li donen suport tècnic, i el que és pitjor, sense responsable superior directe”.

El dia d’avui és “materialment impossible que l’àrea puga donar servei, que no siga la de l’administratiu que ha quedat en l’oficina, però que no pot donar cap cobertura tècnica al que allí es necessita”.

La Delegació territorial de Conselleria a Castelló

Per part del diputat socialista ja s’ha indicat “que s’han fet les corresponents reclamacions a la Conselleria, exigint amb immediatesa la posada en marxa de solucions efectives per resoldre el problema, així com que s’han iniciat les corresponents iniciatives parlamentàries per tal que es donen solucions definitives al col·lapse que estan patint els usuaris i les altres administracions per culpa de l’absència de servei”.

“És evident que les noves prioritats del Govern del PP i Vox no són les d’atendre els elements patrimonials, però ací estem parlant d’una necessitat administrativa, que és la de resoldre els expedients que estan iniciats, i que, en el cas de determinats municipis amb especial protecció de Patrimoni, com puga ser Morella o altres de la comarca, quasi qualsevol activitat o actuació administrativa feta al municipi requereix de la intervenció d’aquest servei”, explica Ernest Blanch.

“Per tant, si el servei no funciona, i no es tramiten els procediments, s’acabarà col·lapsant qualsevol cosa que és faça a Morella, de manera que al final, es torna a complir això de què quan governa el PP, Morella i comarca es veu sempre perjudicada, i la falta d’interés en resoldre la present situació és bona prova del que estem dient”, afegeix el diputat.

“És important que no ens quedem callats davant aquesta situació” -continua el socialista- “Com a grup socialista donarem veu als professionals i usuaris afectats i a exercir tots els mecanismes que estan a les nostres mans perquè el problema siga resolt amb la màxima celeritat. No se’ns pot tractar com a ciutadans de segona pel fet de tenir elements patrimonials i mediambientals específics, i que això paralitze l’activitat a les nostres poblacions”, conclou.

Blanch indica que “en resoldre l’actual situació gastarem les nostres forces i esperem aconseguir una reacció dels responsables, que de moment estan assentats a la cadira esperant que els passe el tren per davant, i nosaltres a esta comarca, no estem per a perdre cap tren”. Per part del Grup socialista ja s’han registrat diferents iniciatives en les Corts per a instar a la Conselleria a complir la seua funció.

Directe