L’empresa Lantania farà el tram pendent de l’N-232

Les obres del tram Morella Sud – La Torreta tenen un pressupost de 20,6 milions d’euros

L’empresa Lantania serà l’encarregada d’executar les obres de l’últim tram que queda per millorar de la província de Castelló de la nacional 232. Amb una oferta de 20,6 milions d’euros, l’empresa ha estat finalment l’adjudicatària d’entre les 21 empreses presentades.

El portaveu del partit socialista municipal, Rhamsés Ripollés, valorava aquesta bona notícia, ja que amb aquest anunci es fa un pas més per a la millora d’aquest tram. Recordem que el projecte suposarà una remodelació global de la carretera gràcies a l’ampliació de la calçada i la reducció del nombre de corbes. Així s’ha dissenyat un nou traçat per a una velocitat de projecte de 80km/h amb una secció de calçada convencional amb dos carrils de 3,50 metres i vorades d’1,50 metres.

Característiques tècniques
de l’actuació

S’ha dissenyat un nou traçat per a una velocitat de projecte de 80 km/h, amb una secció de calçada convencional que consta de dos carrils de 3,50 metres i vorals de 1,50 metres. A més, s’han projectat un total de 6,845 km de camins de servei addicionals per a permetre l’accés a les propietats confrontants.

També s’han contemplat accessos al tronc, mitjançant carrils de canvi de velocitat en la seva zona inicial i central, i una glorieta partida en el seu extrem final. Això, juntament amb els tres passos inferiors projectats, facilitarà l’accessibilitat i els moviments entre els camins de servei situats a banda i banda de la carretera.

També s’ha projectat la construcció d’un nou pont sobre el riu Bergants, amb una amplària lliure de 22,60 metres entre estreps. El pont existent i el tram de carretera adjacent seran utilitzats per a accedir a les finques confrontants.

A més, el projecte inclou les mesures necessàries de restauració i integració ambiental, incloent-hi la instal·lació de pantalles acústiques.

Per la carretera N-232 actual circulen prop de 3.000 vehicles al dia, amb un 16% de vehicles pesants, i el tram que abasta des de Masia de La Torreta fins a Morella Sud, es caracteritza per tenir un traçat sinuós, tant en planta com en alçat, a causa de l’orografia ondulada del terreny, modelada per la presència de llits naturals com el riu Bergants.

A més, excepte en la seva zona final, té una secció transversal estreta que no supera els 6 metres d’amplària. Aquesta situació provoca limitacions en la circulació, a les quals es donarà solució amb l’actuació prevista.

Directe