“Forestalia no pot expropiar cap terreny per més que ho traslladen així als afectats”

Portell, Cinctorres i Morella emeten un comunicat conjunt davant la línia aèria plantejada pel clúster del Maestrazgo

Des d’aquest dimecres representants i personal comercial de l’empresa FORESTALIA ha estat visitant les cases d’alguns dels afectats per les línies de molt alta tensió que l’empresa vol ubicar als Ports. En aquestes visites han parlat amb veïns i veïnes i a més han entregat unes cartes en les quals se’ls explica les condiciones imposades per l’empresa de cessió dels seus terrenys.

Des dels Ajuntaments de Portell, Cinctorres i Morella han fet un manifest conjunt on s’explica que “es té la convicció que aquestes visites enfronten als ciutadans, els pressionen i no els deixen decidir en llibertat. D’aquesta manera no se’ls obri totes les possibilitats davant del projecte que recauen en al·legar, recórrer o signar les cessions de servitud. Per tant, no estem d’acord en aquest tipus d’actuacions, a més a més tenint en compte que molts d’aquests afectats són gent major amb menys accés a cercar les seues opcions”.

Els tres Ajuntaments “volem fer saber que des que va finalitzar el termini de presentació d’al·legacions i recursos dels últims tràmits administratius no hi ha cap novetat respecte de l’avançament o no del projecte. Això vol dir que en aquests moments no poden expropiar cap terreny a ningú per més que des de l’empresa es trasllade així als afectats”.

Cada veí o veïna pot, lliurement, signar o no aquest document, però des dels ajuntaments “recomanem que abans de signar cap document s’informen amb tècnics o experts jurídics per tal de no subscriure cap clàusula abusiva.
Com ja s’ha traslladat anteriorment, des dels consistoris de Portell, Cinctorres i Morella mostrem el nostre rebuig a la línia aèria que s’ha plantejat, ja que no té en compte les proteccions ambientals i patrimonials dels nostres termes municipals, ni tampoc contempla les diferents edificacions, sobretot habitatges, que no compleixen la distància mínima establerta legalment, respecte de la línia i posa en perill la salut dels que allí hi viuen”.

L’empresa Forestalia ha sol·licitat als Ajuntaments de Portell de Morella, Cinctorres i Morella una reunió per a tractar aquest tema, “des d’aquestes administracions ens posem a la disposició de l’empresa sempre que la reunió siga juntament amb tot el veïnat afectat, facilitarem un espai per a poder dur a terme aquesta reunió. A més, també els emplacem a què aquests contactes amb els propietaris conjuntament i no de forma individual perquè es facen de manera oberta i transparent amb tots els afectats pel qual també donarem totes les facilitats”, conclouen.

Directe