Presa de possessió de la nova Corporació Provincial

Acte íntegre des de la Diputació de Castelló

Marta Barrachina pren possessió del càrrec de presidenta de la Diputació de Castelló

Directe