Avancen els tràmits per a la construcció del nou IES Ramón Cid de Benicarló

El nou centre suposarà una inversió de 19,6 milions d’euros de la Conselleria d’Educació

El Ple extraordinari del proper dijous portarà com a únic punt de l’ordre del dia l’acceptació de la delegació de competències, emmarcada en el Pla Edificant de la Conselleria d’Educació, necessària per a poder executar les obres de reforma de l’IES Ramón Cid. Un pas més en la tramitació administrativa que suposarà l’últim tràmit previ a la licitació de la redacció del projecte i a la posterior licitació de l’obra.

Cal recordar que, després de diverses reunions mantingudes entre la unitat tècnica de la Direcció Territorial de la Conselleria d’Educació, la direcció del centre i els serveis tècnics municipals, la decisió que es va adoptar el juny de 2022 va ser la d’enderrocar l’actual centre educatiu per a construir-ne un de nou i poder disposar així d’unes instal·lacions modernes i funcionals adaptades a les noves necessitats, tant del professorat com de l’alumnat.

Concretament, el projecte preveu l’enderrocament i la reposició en el mateix solar d’un centre educatiu que tindrà 24 aules per a educació obligatòria, 8 per a batxillerat, a més de 6 aules per a cicles formatius. El centre també disposarà de diverses aules de suport, espais docents específics (aules especialitzades, laboratoris, gimnàs…), espais docents comuns (biblioteca, despatxos, magatzems, sales polivalents), cafeteria i menjador, entre d’altres.

La delegació per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport inclou el finançament de les obres per un import de 19.618.015,01 euros, que cobriran tant els contractes d’obres com els de serveis necessaris per a la realització de les obres. Els 19,6 milions d’euros es distribuiran en cinc anys amb les següents anualitats: 3,6 milions per al 2024; 5,9 milions per al 2025; 4,7 milions per al 2026; 3,8 milions per al 2027; i 1,3 milions per al 2028.

Directe