El Consell aprova un conveni amb la Municipis i Províncies per a potenciar el treball dels ADL

La Generalitat atorga una subvenció de 150.000 euros per al seu desenvolupament

Rosa Pérez Garijo informa dels acords del Ple del Consell

El Consell ha aprovat un conveni entre la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Federació de Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per a la creació de figures de coordinació provincials destinades a la promoció, l’assessorament i l’impuls del treball dels i les agents de desenvolupament local.

El pressupost que s’assigna per a la posada en marxa d’aquest conveni és de 150.000 euros.

L’objectiu és instrumentalitzar la subvenció nominativa establida en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2023 a favor de l’FVMP amb la contractació de tres agents de desenvolupament local, un per a cada província de la Comunitat Valenciana, preferentment amb titulació en arquitectura o arquitectura tècnica.

Així mateix, l’acord estableix l’organització de jornades de formació, seminaris, cursos i sessions formatives per part de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies amb ajuntaments, mancomunitats i altres organismes o institucions.

Un altre dels propòsits és la creació d’una xarxa d’agents de desenvolupament local a escala provincial com a suport a les entitats locals per a coordinar les diverses mesures i ajudes de la Vicepresidència Segona, així com aquelles que es determinen en la comissió mixta i recollides en aquest conveni.

La Generalitat i l’FVMP comparteixen objectius i interessos comuns en l’àmbit local en matèria d’habitatge. A més, el conveni respon a la necessitat de reforçar les garanties d’habitatge i s’emmarca en els objectius establits en el Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d’Espanya, a través de les ajudes europees en rehabilitació i regeneració urbana i amb l’avantprojecte de la Llei de barris de la Comunitat Valenciana, que requereixen la implicació dels diversos nivells, autonòmic i locals.

Aquest conveni entra en vigor en el moment de la signatura i conclou la vigència el 31 de desembre de 2023.

Directe