5,4 milions per a equipament de pimes dedicades al comerç i l’artesania

Per fomentar el comerç local i de proximitat i l’artesania a través de la modernització i la digitalització del sector

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball convoca ajudes per 5.473.734 euros per a donar suport a les inversions en equipament de pimes dedicades al comerç i l’artesania en 2023.

En concret, es destinaran 4.079.559 euros al programa Avalem Comerç per a pimes del comerç, i 1.394.175 euros per a pimes dedicades a l’artesania. El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 9 de juny i estarà vigent fins al dia 30 de juny de 2023, ambdós inclosos.

L’objectiu és continuar impulsant, promocionant i fomentant el comerç local i de proximitat i l’artesania a la Comunitat Valenciana, col·laborant per a modernitzar-los, actualitzar-los i digitalitzar-los.

En aquest sentit, per a poder atendre el nombre més gran possible de sol·licituds, els imports anteriors podran ser incrementats en una quantia addicional màxima per a l’exercici 2023, que es fixa en la quantitat de deu milions d’euros (10.000.000 euros), i no serà necessària una nova convocatòria.

Inversions susceptibles
de suport

Dins del programa Avalem Comerç es consideraran susceptibles de rebre suport les inversions en equipament, obres i instal·lacions per a l’establiment comercial, incloent-hi les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d’una pàgina web vinculada a l’establiment, destinada a la implantació de la venda en línia o la integració en una plataforma en línia de comerç electrònic, als establiments situats o que s’implanten a la Comunitat Valenciana.

Aquestes inversions es poden destinar a equipament per a exposició, emmagatzematge i venda del producte; senyalització i identificació de l’establiment, i sistemes de seguretat, accessibilitat, estalvi energètic, tractament de residus, etc. Només se subvencionaran les obres realitzades en la zona de venda de l’establiment.

La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros i l’ajuda podrà assolir el 75 % de la inversió, amb el límit de 40.000 euros per establiment, i en un període de tres anys.

Quant a les inversions en les pimes d’artesania, es consideraran susceptibles de rebre suport les destinades a equipament per a l’exercici i el desenvolupament dels oficis artesans. La inversió aprovada no podrà ser inferior a 2.000 euros i l’ajuda podrà arribar al 75 % amb un límit de 30.000 euros per establiment o taller al qual estiga vinculada l’activitat, en un termini de 3 anys.

La convocatòria es pot consultar en el web de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Directe