Es publiquen les bases de les ajudes perquè els ajuntaments constituïsquen comunitats energètiques

Se subvencionaran estudis energètics d'energies renovables, entre altres

La Conselleria de Transició Ecològica estableix les bases per a la promoció i constitució de comunitats energètiques i realització d’estudis energètics de potencial de generació d’energies renovables en l’àmbit local.

En l’ordre de bases, publicada el 30 de maig en el Diari Oficial de la Generalitat, es marquen els requisits i el procediment per a subvencionar les actuacions de promoció i difusió pels ajuntaments de la Comunitat Valenciana de comunitats energètiques en l’àmbit local, d’estudis energètics de potencial de generació amb energies renovables en l’àmbit local, i relatives a processos participatius i constitució de projectes de comunitats d’energies renovables amb instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica i/o tèrmica.

Referent a això, Isaura Navarro ha assenyalat que amb el desenvolupament de les comunitats energètiques s’impulsarà la gestió de la demanda, l’autoconsum, l’emmagatzematge, els agregadores i el desenvolupament de projectes d’energies renovables

A més, Navarro ha afegit que a través d’aquestes ajudes es pretén que els ajuntaments, com a promotors de les comunitats d’energies renovables, puguen iniciar en els seus territoris els processos participatius, informatius i divulgatius, i contribuïsquen a la reducció del consum d’energia final i a l’augment del subministrament d’energia renovable, així com a una millor integració de la mateixa en el sistema, comportant una disminució de les emissions de diòxid de carboni.

Les ajudes, que estan orientades als ajuntaments de la Comunitat Valenciana, tenen com a finalitat fomentar la realització d’estudis energètics de potencial de generació d’energies renovables en l’àmbit local corresponent a l’entitat sol·licitant; d’actuacions de promoció i difusió de comunitats energètiques en l’àmbit local; i projectes de creació i constitució de comunitats energètiques d’àmbit local en règim de comunitats d’energies renovables, amb instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica i/o tèrmica.

En concret se subvencionaran actuacions relatives a estudis energètics de potencial de generació amb energies renovables en el municipi i actuacions de promoció i difusió de comunitats energètiques en el municipi per a donar a conéixer a la ciutadania els beneficis de les comunitats energètiques.

També es finançaran actuacions sobre projectes de creació i constitució de comunitats energètiques d’àmbit local en règim de comunitats d’energies renovables, promoguts per l’ajuntament.

En aquest cas, es contemplen actuacions relacionades amb els processos participatius amb la finalitat de buscar i integrar a cada membre de la comunitat d’energies renovables, actuant els ajuntaments com a promotor del projecte; actuacions en relació a cerca d’emplaçaments de les instal·lacions d’autoconsum, tecnologies, disseny de projecte i estudis tècnics i de viabilitat econòmica i jurídica i actuacions en relació a la constitució i formalització de la comunitat d’energies renovables.

Al·legacions al Reial decret
de les comunitats de renovables

Paral·lelament, la Conselleria de Transició Ecològica també ha presentat al·legacions al Reial decret de les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia. En aquesta línia Navarro ha reivindicat que “les comunitats energètiques han de ser estructures democràtiques on els recursos es compartisquen entre iguals, i on cap membre de la comunitat puga reunir més del 30% dels vots en les decisions internes”.

I és que actualment el Reial decret estableix un 51% dels vots com el límit d’un sol soci o membre de la comunitat d’energies renovables, “la qual cosa estimem que és un percentatge massa alt que no evita que aqueix soci tinga una posició de domini respecte a la resta”, segons ha manifestat Isaura Navarro.

En l’escrit dirigit al Ministeri també es contempla que les comunitats puguen ser distribuïdores, i se sol·liciten facilitats en municipis xicotets, eximir garanties econòmiques per a l’autoconsum col·lectiu i eliminar traves burocràtiques.

Directe