El Ple aprova un pressupost de 30,8 milions d’euros per al 2023

Els comptes augmenten un 2% respecte del pressupost anterior

El plenari de Benicarló, en una imatge d'arxiu

El Ple ordinari del mes d’abril ha aprovat el Pressupost General de l’Ajuntament de Benicarló per al 2023 amb un total de 30,8 milions d’euros entre el pressupost de l’Ajuntament (26.752.197,76 euros) i el de l’OACSE (4.132.821,64 euros)

Els comptes suposen un increment d’un 2% respecte de l’any 2022 i no inclouen cap modificació a nivell d’impostos locals. Pel que fa als ingressos, destaca l’increment en el capítol de transferències corrents, on s’inclou l’aportació de la Generalitat per al pagament de nòmines del personal del Conservatori. En les despeses, s’ha incrementat el capítol de personal i també les despeses corrents (especialment en àrees com Obres i Serveis, Medi Ambient, Policia, Serveis Socials, Cultura, Esports, Turisme o Promoció Econòmica).

1,8 milions d’euros
per a inversions

En el capítol d’inversions, que suma enguany 1,8 milions d’euros, destaquen les obres de reforma de la Piscina Municipal, amb una dotació de 800.000 euros per a la redacció del projecte i les tres primeres certificacions d’obra.

Les inversions també inclouran les obres de renovació del clavegueram del carrer del Doctor Ferrer (280.000 euros), l’asfaltat de diversos trams de l’antiga N340 (190.000 euros), i també de diversos carrers de Benicarló (100.000 euros), a més de la urbanització de la UA7 (102.672,45 euros) o la urbanització del sector 10A-El Povet (32.423,08 euros).

En l’àmbit turístic, s’ha pressupostat l’adquisició d’una caseta de socorrisme per a la platja de la Mar Xica (50.000 euros) i es renovarà el parc infantil de la plaça de la Constitució amb un pressupost de 75.000 euros.

Inversions 2023 Dotacio econòmica
Reforma de la Piscina Municipal 800.000 euros
Clavegueram del carrer del Doctor Ferrer 280.000 euros
Reasfaltat de l’avinguda de Magallanes 190.000 euros
Reasfaltat de diversos carrers 100.000 euros
Urbanització UA7 102.672,45 euros
Parc infantil de la plaça de la Constitució 75.000 euros
Equips informàtics/td>

83.300 euros
Caseta de socorrisme de la platja de la Mar Xica 50.000 euros
Urbanització Sector 10A-El Povet 32.423,08 euros
Mur del magatzem municipal 25.000 euros
Camerins de l’auditori Pedro Mercader 180.000 euros
Altres 39.000 euros
TOTAL INVERSIONS 1.795.395,63 euros

Dels 30,8 milions del Pressupost General de l’Ajuntament, 4,1 milions corresponen als comptes de l’OACSE, que gestiona 5 centres assistencials: el Geriàtric Sant Bartomeu, la Residència Sant Francesc, la Residència El Collet, el Centre de Dia Nou d’Octubre i el Centre de Dia El Collet.

Directe