Tres candidatures per a les municipals a Todolella

Amb Alfredo Querol, Javier Querol i Ángel Guardiola

↳ Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (PP)
▸ 1. Don ALFREDO PEDRO QUEROL PLANA

↳ Candidatura núm.: 2. UNIDOS POR TODOLELLA (UPT)
▸ 1. Don JAVIER QUEROL GUARDIOLA
▸ 2. Don PAU MEMBRADO ARMENGOT
▸ 3. Don RICARDO SEGURA PALLARES

↳ Candidatura núm.: 3. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
▸ 1. Don ANGEL GUARDIOLA MONSERRATE
▸ 2. Don JOSE MARIA GUARDIOLA MONSERRATE
▸ 3. Doña OLGA BRISACH CARRETERO

Directe