Populars i socialistes es presenten a les municipals de Palanques

Amb Lucia Martí i Jesús Serrano com a cap de llista

Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (PP)
1. Doña LUCIA MARTÍ ADELL
2. Doña MARÍA PILAR CASTILLO CASTEL
3. Doña SARA ALARCÓN GUAL (Independiente)

Candidatura núm.: 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
1. Don JESUS SERRANO GARCIA
2. Doña ROSA MARIA ADELA COUJIL ILLESCAS

Directe