El polígon industrial El Campaner millorarà en eficiència energètica i accessibilitat

L'IVACE concedeix una ajuda de 165.516 euros al projecte de modernització d'infraestructures presentat per l'Ajuntament

El polígon industrial El Campaner d’Alcalà de Xivert veurà modernitzades les seves infraestructures a través de la concessió d’una ajuda de l’IVACE per a la modernització i dotació d’infraestructures de polígons industrials. El consistori va presentar davant l’IVACE un projecte valorat en 200.000 euros per al qual s’ha concedit una ajuda de 165.516 euros.

es actuacions contemplades consisteixen en la millora de l’eficiència energètica amb noves lluminàries tipus LED; garantir la seguretat viària adequant la senyalització horitzontal per a evitar interferències entre vehicles i vianants; la instal·lació d’una càmera de videovigilància connectada a la Policia Local; un nou accés des de la zona nord-est i actuacions en els vials per a facilitar la maniobrabilitat de vehicles pesants; millora de l’accessibilitat eliminant barreres arquitectòniques en voreres i passos per als vianants; ampliar el carrilbici ja existent i convertir en ciclocarrer un dels vials d’accés, així com millorar els recorreguts per als vianants; millorar l’evacuació d’aigües pluvials amb la instal·lació d’un sistema urbà de drenatge sostenible; millora de les zones enjardinades amb noves espècies vegetals aprofitant la xarxa de reg existent i instal·lar nova cartelleria per a una òptima identificació de les empreses.

Directe