L’Ajuntament de Peníscola incorporarà més de 4 milions de l’estalvi a l’actual pressupost municipal

La resta de sobrants (al voltant de 1,1 milions) es destinaran, a la fi d'any, a l'amortització de deute

Després d’efectuar la liquidació pressupostària de l’exercici 2022, la regidoria d’Hisenda ha estat treballant amb les diverses àrees del consistori per a coordinar la concreció dels projectes i actuacions a les quals destinar els estalvis de les regidories.

Després de comprovar amb el departament de la intervenció municipal que el resultat pressupostari és positiu, amb 4.124.678,61€ de superàvit en els romanents de tresoreria per a despesa corrent, la regidora de l’àrea, Dol Bayarri, ha concretat que, en les modificacions de crèdit que s’aproven hui en el ple, s’incorporaran al pressupost vigent 2.941.705,38€, dels quals 1.041.640,31€ seran l’aportació municipal al Pla de Sostenibilitat Turística. Els 1.182.974,23€ restants, quedaran en la tresoreria municipal fins a finals d’any, quan es preveu destinar-los a l’amortització de deute.

Inversions a les quals
es destinaran romanents

Els 1.9€ milions d’euros que s’incorporaran al pressupost municipal de 2023 contemplen l’execució de múltiples inversions en obres com, per exemple, la impermeabilització del llac de Peñismar, la renovació de pluvials de la carretera Peñiscola-Benicarló, el pont sobre el barranc de Mongells, la il·luminació de la Plaça Antonelli, la millora de parcs infantils o inversions en infraestructures esportives.

A més de les diferents obres i millores, també es preveu reforçar, amb l’aprovació hui de la incorporació de romanents al pressupost actual, les partides d’activitats culturals i festives, així com les activitats promocionals de la destinació turística.

S’impulsarà la posada en marxa d’un bo que incentive la compra en el comerç local i la posada en marxa del projecte Centre Comercial Obert, amb participació de finançament europeu.

Directe