S’aprova el projecte definitiu de l’N-232 des de La Torreta fins a Morella

Amb un pressupost base de licitació de 24 milions d'euros

S’aprova el projecte definitiu de l’N-232 des de La Torreta fins a Morella

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicat avui l’aprovació del projecte de construcció de condicionament i reordenació d’accessos de la carretera N-232 en el tram de Masia de La Torreta-Morella sud. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) destina un pressupost base de licitació de 23.702.876,92 euros. Cal indicar que, amb esta aprovació del projecte, s’inicien les tasques i tràmits per les expropiacions dels terrenys i la licitació de l’obra.

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha destacat que “l’aprovació del projecte de millora de l’N-232 des de Morella sud fins a La Torreta és una bona notícia per a completar esta carretera”. L’edil ha explicat que “per a nosaltres, la nova N-232, com hem demostrat, és prioritària i treballem colze a colze amb el ministeri per a portar-la endavant” i ha afegit que “avui fem un pas més amb l’aprovació definitiva del projecte”.

Rhamsés Ripollés és l’alcalde de Morella

També ha comentat que “ara ens posem a disposició del ministeri per a col·laborar en la tramitació de les expropiacions i que la licitació es faça al més prompte possible, de manera que coneguem l’empresa que executarà estes obres dins d’este any 2023”. Rhamsés ha recordat que “després del nou Port de Querol, esta obra també és important”.

Finalment, ha remarcat que “la carretera actual s’ha projectat com una nova via de servei, la qual també millorarà la comunicació interna en eixa zona del nostre terme municipal”.

Característiques
Tècniques

L’actual carretera N-232, per la qual circulen prop de 3.000 vehicles per dia amb un 16% de vehicles pesants, al tram en estudi comprès entre la masia de La Torreta i Morella sud, es caracteritza per tenir un traçat sinuós tant a planta com en alçat atès que discorre per una orografia ondulada, modelada per la presència de lleres naturals com és el cas del riu Bergantes.

Igualment, disposa, excepte a la zona final, d’una secció transversal estricta que no supera els 6 m d’amplada. Aquesta situació provoca minves de visibilitat i funcionalitat i, per tant, un menyscapte de la seguretat viària, agreujat tot això per una multitud d’accessos presents al tram.

D’aquesta manera, s’ha dissenyat un nou traçat per a una velocitat de projecte de 80 km/h amb una secció de calçada convencional amb dos carrils de 3,50 mi vorades d’1,50 m, cercant alhora la necessària reordenació d’accessos i dotant-la de l’accessibilitat requerida, intentant aprofitar al màxim la traça existent per minimitzar l’afecció a l’entorn.

S’han projectat, addicionalment, un total de 6.845 km de camins de servei per donar accés a les propietats confrontants. Igualment, s’han contemplat al llarg de la traça accessos al tronc mitjançant carrils de canvi de velocitat a la zona inicial i central i una glorieta partida a l’extrem final, cosa que unida als tres passos inferiors projectats facilitarà l’accessibilitat i l’intercanvi de moviments entre els camins de servei situats a ambdós marges de la carretera.

S’ha projectat també un nou pont sobre el riu Bergants de 22,60 m d’amplada lliure entre estreps, quedant el pont ara existent i el tram de carretera adjacent per accés a les finques confrontants.

Addicionalment, el projecte inclou les mesures necessàries de restauració i integració ambiental, incloent-hi la disposició de pantalles acústiques on ha resultat necessari.

Directe