L’Ajuntament atorgarà ajudes econòmiques per a l’obertura de nous establiments a Alcalà

S'ha aprovat una nova convocatòria de subvencions amb l'objectiu de reactivar l'activitat i fer costat a l'emprenedoria i a l'ocupació en els sectors comercial, hostaleria i serveis

L’Ajuntament d’Alcalà-Alcossebre ha aprovat i publicat les noves bases reguladores per a atorgar les noves subvencions per a afavorir la implantació de nous establiments en el nucli d’Alcalà, amb l’objectiu de fer costat al teixit comercial de la localitat i fomentar l’emprenedoria i l’ocupació, durant l’any 2023. Les ajudes van destinades a finançar les despeses d’implantació de noves activitats (comerços, hostaleria i serveis) i seran beneficiaris els titulars.

Com a requisit figura que l’activitat econòmica han de desenvolupar-la un treballador o treballadora autònoms o una microempresa que no superi els deu treballadores o treballadores en plantilla i el volum de negoci de la qual no supere els 2 milions d’euros. Les despeses que podran subvencionar-se són en concepte d’arrendament del local o despeses diverses que responguen la implantació de l’activitat, com a despeses de condicionament del local, mobiliari o equipament així com despeses d’interessos d’hipoteques vinculades a l’establiment comercial.

La quantia màxima de les ajudes en concepte d’arrendament del local serà de 300€ mensuals amb un període màxim de 12 mesos i de 500€ en concepte de mobiliari, equipament o interessos d’hipoteques vinculats a l’activitat.

La regidora d’Hisenda i Activitats, María Agut, ha assenyalat que “som conscients de la problemàtica que existeix respecte a l’obertura de locals comercials en nuclis històrics, com és el cas d’Alcalà, que no succeeix només en el nostre municipi sinó que és generalitzada i, per això, fem aquesta aposta, amb la finalitat de fer costat als emprenedores i emprenedores que desenvolupen la seua activitat en Alcalà”.

Directe