Ares del Maestrat rehabilitarà la Casa Abadia-Casa Vicari

Amb vora 500.000 euros del Pla Conviure de la Generalitat Valenciana

Ares del Maestrat rehabilitarà la Casa Abadia-Casa Vicari

L’Ajuntament d’Ares del Maestrat, a través de les ajudes del Pla Conviure de la Generalitat Valenciana, disposa de 498.716,61 euros amb els quals durà a terme la rehabilitació de la Casa Abadia-Casa Vicari.

A través del Pla Conviure s’ha redactat, a més, l’estratègia local de rehabilitació de l’entorn construït i el projecte de les obres a realitzar a la Casa Abadia-Casa del Vicari d’origen medieval. Així mateix, s’ha dut a terme la compra dels immobles al bisbat de Sogorb, anterior propietari.

Ara, després del procés de licitació pública, les obres han estat adjudicades a l’empresa Construares Maestrat, S.L, única presentada al procés de contractació. De manera general, s’arreglaran i sanejaran façanes, murs i cobertes. Quant a l’interior, s’adequaran tots els espais a les necessitats actuals amb, per exemple, nova instal·lació elèctrica i de lampisteria; col·locació de calefacció i d’un ascensor. En la zona corresponent a l’antic corral es crearà un espai d’usos múltiples.

Mitjançant la present actuació es pretén adequar aquests dos edificis patrimonials i, a partir d’un immoble actualment sense ús, aconseguir un lloc de trobada on puguin realitzar-se tot tipus d’activitats, sobretot de caràcter cultural, social, lúdic i de serveis, així com nous habitatges al poble per a oferir opcions a futurs residents.

Directe