La Diputació de Castelló continuarà impulsant el programa social de teleassistència enguany

El pressupost d'aquest servei ascendeix a 200.000 euros durant 2023 i s'estima que podrà atendre fins a un total de 900 usuaris

La Diputació de Castelló va recuperar durant l’any passat 2022 el servei de teleassistència domiciliària a col·lectius vulnerables, mitjançant el qual es pretenia realitzar una atenció individualitzada a persones en aquesta situació, orientant les accions a l’assoliment del seu ple desenvolupament personal i social. D’aquesta manera, els usuaris han pogut superar situacions de desarrelament de l’entorn familiar o d’aïllament social.

Després d’obtindre els resultats provisionals d’atencions durant el passat exercici, l’àrea de Benestar Social ha decidit continuar impulsant el programa durant el present any, ja que el balanç d’atencions ha sigut positiu amb més de 300 usuaris atesos.

La capacitat aproximada total del servei és d’unes 900 places, però des de Benestar Social s’espera que es puguen incrementar progressivament fins a cobrir les actuals i les 2.700 que estan incloses en l’antic servei de teleajuda de la mateixa Diputació. Mentrestant, tots dos programes continuaran actius.

Per a Patricia Puerta, diputada de Benestar Social, el servei de teleassistència «és fonamental perquè ha permés ampliar en gran manera l’atenció que es realitza als diversos col·lectius vulnerables de la província. Hem iniciat el procés de conversió des del servei de teleajuda al de teleassistència i, en uns anys, esperem poder atendre a molts més usuaris. Per això hem decidit continuar amb aquest programa durant aquest any 2023, per a aconseguir aqueix canvi cap a un servei més complet».

En concret, el programa es basa en una atenció domiciliària que funciona a través de la línia telefònica, amb un equip de comunicació i informàtic específic que connecta el Centre d’Atenció i el domicili de les persones vulnerables, permetent a aquestes mitjançant la utilització d’un polsador portàtil, entrar en contacte verbal ‘mans lliures’, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any amb el personal especialitzat.

Gràcies a aquesta connexió, el tècnic dona una resposta adequada a la crisi presentada, bé per si mateix o mobilitzant altres recursos humans o materials, propis de l’usuari o existents en la comunitat.

De la mateixa manera, i emprant el mateix equip informàtic, l’usuari pot crear agendes que li permeten recordar la necessitat de realitzar una activitat concreta amb la periodicitat que es fixe en cada cas.

Directe