Ix a licitació la redacció del projecte per restaurar el mas vell de Morella la Vella

És la construcció més antiga i per tant més valuosa del conjunt històric artístic

Ix a licitació la redacció del projecte per restaurar el mas vell de Morella la Vella

La conselleria d’Educació ha anunciat les condicions per a que les empreses i professionals interessats opten a la redacció del projecte de restauració i consolidació del mas vell de Morella la Vella. D’aquesta manera, es busca per un valor de quasi 60.000 euros un equip tècnic que redacte el projecte i s’encarregue de la direcció d’obres un cop es posen en marxa.

El mas vell de Morella la Vella és l’edifici més antic que conserva el conjunt històric-artístic d’aquesta zona propietat de la Generalitat Valenciana. Des de fa anys els responsables de la gestió d’aquest espai han redactat informes indicant els greus problemes estructurals d’aquest edifici que presenta nombroses escletxes en els seus murs laterals. Aquest fet provoca en primera instància que aquest patrimoni ja no puga ser visitat, ja que en el seu interior també s’han produït desplaçaments i problemes en els forjats de fusta i rajola.

Les visites a aquesta zona es van decidir suspendre a causa de l’aparició de les primeres escletxes el que ha provocat que hi haja un atractiu menys en el recorregut que fan els assistents. Però el més important és l’estat de conservació del que és l’edifici més antic de Morella la Vella que podria enderrocar-se si no s’actua amb celeritat.

D’aquesta manera, el projecte de Conselleria marca la necessitat de realitzar tant en el mas vell com els corrals un estudi geotècnic i estudi geomecànic, que defineixi les circumstàncies i les actuacions a realitzar, enfront de l’aparició esquerdes que afecten els murs i ocasionen moviments en les cobertes. Amb els resultats, definir i desenvolupar les actuacions de reforç, consolidació, restauració, reparació i millora de la Masia Medieval i corrals adossats dotant-los de les instal·lacions necessàries per a la seva museïtzació.

A més a més, en el conjunt s’ha de estudiar les connexions a la xarxa elèctrica de mitjana tensió i a la xarxa d’aigua potable o millorar els serveis actuals. Millorar les instal·lacions de salubritat mitjançant la comprovació de les connexions de lavabos i altres dependències amb la fossa sèptica, i instal·lació de depuradora. Subministrament i col·locació de senyalització. Reparació d’elements construïts mitjançant pedra en sec i adequació d’algunes senderes que donen accés a zones amb pintures rupestres i recorreguts entre edificacions.

Directe