El Consell col·labora amb Vallibona per a millorar la informació turística

Es signarà un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament per a l’establiment de l'oficina ‘Tourist Info Vallibona’

El Consell ha autoritzat la subscripció de tres convenis de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana i els Ajuntaments de Vallibona, Onda i Rojals per a l’actualització, implantació i desenvolupament del programa Tourist Info en aquests municipis, a través de l’adequació de les seves oficines d’informació i la seva integració en la Xarxa Tourist Info.

D’una banda, Turisme Comunitat Valenciana es compromet a prestar la seva col·laboració a aquests tres ajuntaments en el desenvolupament del Programa de la Xarxa Tourist Info així com a cooperar en l’establiment de dues oficines d’informació turística: ‘Tourist Info Vallibona’ i ‘Tourist Info Rojals’ i quedaran integrades en la Xarxa Tourist Info de la Generalitat.

Aquest programa té com a finalitat oferir un ampli servei d’informació de l’oferta turística tant del municipi, com també del conjunt de productes turístics de la Comunitat Valenciana.

Els Ajuntaments de Vallibona i Rojals, en integrar-se en la Xarxa Tourist Info, es comprometen a disposar d’unes instal·lacions que reuneixin les condicions necessàries per a l’adequat funcionament del servei, així com a aportar el personal informador turístic per a la prestació del servei d’informació al turista; i a participar en els objectius de qualitat de la Xarxa i en els seus sistemes de recollida i intercanvi d’informació estadística, estudis o avaluació del servei.

En concret, mitjançant el conveni amb l’Ajuntament de Vallibona, Turisme Comunitat Valenciana col·laborarà amb la quantitat màxima de 7.500 euros per a la integració de l’oficina ‘Tourist Info Vallibona’ en la Xarxa Tourist Info de la Comunitat Valenciana.

El conveni entre Turisme Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Rojals no té contingut econòmic -en atenció al bon estat de les instal·lacions-, per la qual cosa els costos i pressupostos que es puguin derivar de les actuacions específiques establertes en el conveni s’assumiran per cada part en l’àmbit de les seves respectives competències.

Conveni amb l’Ajuntament d’Onda

D’altra banda, el Consell també ha autoritzat el conveni amb l’Ajuntament d’Onda per al desenvolupament del programa de la Xarxa Tourist Info a través del manteniment i l’actualització en aquesta Xarxa de les oficines d’informació turística del municipi.

Per a això, Turisme Comunitat Valenciana i l’Ajuntament d’Onda es comprometen a prestar-se col·laboració en el desenvolupament del programa de la Xarxa Tourist Info i a cooperar en l’actualització, la incorporació, i el funcionament i l’operativitat plena de les oficines d’informació turística de la localitat, ‘Tourist Info Onda-Casc Antic’ i ‘Tourist Info Onda Castell’, que queden integrades en la Xarxa Tourist Info.

En concret, a través d’aquest conveni, Turisme Comunitat Valenciana destina a l’Ajuntament d’Onda una quantitat màxima de 6.000 euros referida exclusivament a l’adequació de l’oficina ‘Tourist Info Onda-Castell’.

Per part seva, Onda es compromet a sostenir econòmicament i materialment les oficines Tourist Info situada en el municipi i afrontarà la totalitat de les despeses corrents i del personal necessari per al funcionament.

A més, aportarà el personal informador turístic per a la prestació del servei d’informació al turista. També es compromet a mantenir la imatge de les oficines de turisme d’acord amb la resta de la Xarxa Tourist Info; així com a participar en els objectius de qualitat de la Xarxa Tourist Info i en els seus sistemes de recollida i intercanvi d’informació estadística, estudis o avaluació del servei, entre altres.

Finalment, Turisme Comunitat Valenciana posarà a la disposició de les oficines Tourist Info d’aquests tres municipis les seves bases de dades turístiques de caràcter públic; així mateix coordinarà la seva relació amb les altres oficines de la Xarxa Tourist Info de la Comunitat Valenciana i oferirà assessorament per a la implantació de sistemes de qualitat, així com per a l’ús apropiat d’eines de gestió i procediments, entre altres.

Directe