Millores en la xarxa d’aigua potable en la zona de Les Fonts de Alcossebre per a assegurar la sostenibilitat

Amb l'objectiu d'augmentar el rendiment de la xarxa i evitar pèrdues

L’Ajuntament d’Alcalà-Alcossebre i l’empresa concessionària Facsa continuen treballant per a millorar la xarxa d’aigua potable del municipi, amb diverses actuacions. Durant aquest any 2022, s’ha realitzat en dues fases: en la primera, abans de l’estiu, es van renovar 664 metres de conduccions en la zona del passeig Herois del Marroc i carrers adjacents. En la segona fase, s’han substituït 754 m de conducció dels carrers Murs, Hilactes, Mes D’Ascla i carretera de les Fonts, substituint conduccions de fibrociment per canonada de polietilè de 110 mm.

Actualment s’està renovant la xarxa d’aigua potable al carrer Aralar i Camí L’Atall zona Les Fonts, on s’instal·laran, respectivament, 190 metres de conducció de 315 mm i 693 metres de 110 mm, totes dues de polietilè, substituint conduccions que són pròximes a la fi de la seva vida útil. Al costat d’aquesta renovació de la xarxa, es durà a terme el reemplaçament de 35 escomeses, eliminant les antigues que s’havien quedat obsoletes, adequant-les als usos actuals.

Totes aquestes actuacions aconseguiran millorar el servei gràcies a l’augment de pressió i s’incrementarà el rendiment de la xarxa, limitant al màxim les pèrdues d’aigua en les xarxes del proveïment, afavorint directament la cura del medi ambient.


Al seu torn, amb la finalitat de minimitzar l’impacte dels treballs sobre el trànsit rodat i evitar molèsties a veïns i veïnes, l’Ajuntament Alcalà-Alcossebre, juntament amb la Policia Local i Facsa han establert un pla especial per a coordinar les actuacions.


L’Alcalde Francisco Juan ha destacat “les contínues accions que realitzem de renovació de les conduccions d’aigua potable el que ens porta a tenir una xarxa molt moderna i que compleix amb els paràmetres de sostenibilitat”.

Directe