Aquesta setmana finalitzaran les obres de millora del polígon industrial de la Carretera d’Ulldecona

Les feines han consistit en la millora dels accessos i de l’eficiència energètica i pavimentar el camí Vell de Rossell

L’Ajuntament finalitzarà aquesta setmana les obres d’adequació del polígon industrial de la Carretera d’Ulldecona. Cal destacar que els treballs s’han desenvolupat gràcies a la subvenció atorgada per part de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, l’IVACE, amb una partida de 134.033€ (sense IVA).

El total de l’import subvencionat és de 197.222€, incloent la direcció d’obra i el IVA total. L’empresa adjudicatària ha sigut PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA i es preveu que finalitze les obres durant aquesta setmana.
La regidora d’Obres i Serveis, Carmen Morellà, ha assenyalat que “amb aquests treballs s’ha adequat i modernitzat el polígon de la Carretera d’Ulldecona amb millors dotacions i serveis per a les empreses que hi ha instal·lades”. En aquest sentit, comentava que les obres donen continuïtat a les altres actuacions que s’han fet en els altres polígons de Vinaròs, amb l’objectiu de facilitar el creixement de les empreses i poder atreure de noves.

Pel que fa a les feines que s’han desenvolupat, Morellà detallava que s’ha adequat la xarxa de sanejament per oferir un millor servei i de l’enllumenat amb la instal·lació del sistema LED molt més eficient, fet que permetrà reduir la despesa elèctrica. D’altra banda, també s’ha millorat el clavegueram i s’ha fet la implantació de sistemes de recollida de pluvials amb drenatge sostenible (SUDS).

Les obres també han servit per adequar la xarxa d’hidrants per garantir el compliment de la normativa vigent contra incendis. Per un altre costat, també s’ha fet la pavimentació del ferm del camí Vell de Rosell, es renovaran les voreres a les zones més transitades i es millorarà la senyalització tant horitzontal com vertical.

Per últim, el projecte també ha inclòs la senyalització de vials i d’empreses del polígon per millorar l’accés.

Directe