Els ajuntaments tenen 30 dies per a tramitar les ajudes de les pluges de novembre

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències coordinarà les actuacions

Els ajuntaments tenen 30 dies per a tramitar les ajudes de les pluges de novembre

El Consell ha acordat iniciar la tramitació de les ajudes als municipis afectats per l’episodi de pluges que es va registrar entre els dies 10 i 12 de novembre en la Comunitat Valenciana. Els ajuntaments tenen un termini de 30 dies des de l’endemà de la publicació en el DOGV, per a presentar les estimacions de danys, tant d’infraestructures com de béns públics o despeses extraordinàries en els quals hagin incorregut.

Els municipis als quals es refereix l’acord són aquells en els quals es va declarar la situació d’emergència a les comarques de l’Horta, el Camp de Túria, la Plana Baixa, Els Ports i el Baix Maestrat, així com els que superessin pluges de 40 mil·lilitres en 1 hora, 72 mil·lilitres en 12 hores o també 115 mil·lilitres acumulats en el total de l’episodi.

L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències coordinarà les actuacions per a la concessió de subvencions entre els diferents departaments del Consell i altres administracions perquè les zones afectades tornin a la normalitat al més aviat possible.

Per a dur a terme les corresponents estimacions de danys, els municipis podran comptar amb el suport dels serveis tècnics de la Generalitat. D’altra banda, les sol·licituds presentades per les corporacions locals seran avaluades per l’Oficina Única Postemergència, a la qual correspondrà una estimació econòmica que s’elevarà a la Comissió Interdepartamental, per a la seva posterior aprovació pel Consell.

A més, l’execució de les mesures que corresponguin podrà dur-se a terme a través del procediment d’inversió directa o pel procediment de subvenció. Les actuacions que es desenvolupin a través d’inversió directa podran executar-se mitjançant l’encàrrec a mitjans propis.

Directe