Aprovat definitivament el projecte de l’N-232 entre la Torreta i Morella

El pressupost estimat de l'actuació ascendeix a 18,7 milions d'euros

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha aprovat l’expedient d’informació pública i definitivament el projecte de traçat: “Condicionament i reordenació d’accessos. Carretera N-232. Tram: Masia de la Torreta-Morella Sud”. Aquesta fita suposa un pas fonamental per a poder continuar amb la redacció del projecte de construcció.

L’actuació projectada comprèn la millora del traçat i reordenació d’accessos en el tram comprès entre el km 54,900 i el km 60,210 de la carretera actual amb una longitud d’actuació en tronc principal de 4,85 km.
El pressupost estimat de l’actuació ascendeix a 18,7 milions d’euros, i amb ella es completarà l’últim tram de la carretera N-232 que queda per condicionar a la província de Castelló, juntament amb les obres de condicionament del port de Querol, entre Barranco de la Bota i Masia de la Torreta, actualment en execució.

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha destacat que “l’impuls del govern d’Espanya amb l’N-232 és constant i no sols és una realitat el nou port de Querol, sinó també ho serà el tram des de la Torreta fins a Morella”.

L’edil ha explicat que “en els últims anys s’han fet els tràmits i projectes que durant molt de temps van estar aturats” i ha afegit que “ara, un pas més en una bona notícia que ha de culminar en la licitació i l’inici de l’obra”. Finalment, ha comentat que “des de l’ajuntament de Morella continuarem amb el treball persistent per a aconseguir estes millores tan necessàries”.

Així serà el tram encara
pendent de remodelar

L’actual carretera N-232, per la qual circulen prop de 3.000 vehicles/dia amb un 16% de vehicles pesants, en el tram en estudi comprès entre la masia de La Torreta i Morella sud, es caracteritza per tenir un traçat sinuós tant en planta com en alçat atès que discorre per una orografia ondulada, modelada per la presència de llits naturals com és el cas del riu Bergantes.

Igualment, disposa, excepte en la seva zona final, d’una secció transversal estricta que no supera els 6 metres d’amplària.

Aquesta situació provoca minvaments de visibilitat i funcionalitat i, per tant, un menyscapte de la seguretat viària, agreujat tot això per una multitud d’accessos presents en el tram.

D’aquesta manera, s’ha dissenyat un nou traçat per a una velocitat de projecte de 80 km/h amb una secció de calçada convencional amb dos carrils de 3,50 m i vorals de 1’50 m, buscant al seu torn la necessària reordenació d’accessos i dotant-la de l’accessibilitat requerida, tractant d’aprofitar al màxim la traça existent per a minimitzar l’afecció a l’entorn.

S’han projectat, addicionalment, un total de 6,845 km de camins de servei per a donar accés a les propietats confrontants. Igualment, s’han contemplat al llarg de la traça accessos al tronc mitjançant carrils de canvi de velocitat en la seva zona inicial i central i una glorieta partida en el seu extrem final, la qual cosa unit als tres passos inferiors projectats facilitarà l’accessibilitat i l’intercanvi de moviments entre els camins de servei situats a tots dos marges de la carretera.

S’ha projectat també un nou pont sobre el riu Bergants de 22,60 m d’amplària lliure entre estreps, quedant el pont ara existent i el tram de carretera adjacent per a accés a les finques confrontants.

Addicionalment, el projecte inclou les mesures necessàries de restauració i integració ambiental, incloent-hi la disposició de pantalles acústiques on ha resultat necessari.

Directe