Peníscola demana a Diputació que no apaguen les llums del castell

El Ple vol que es consensue amb el municipi l'aplicació de mesures d'eficiència i estalvi energètic

L’Ajuntament de Peníscola en la seua última sessió plenària ha aprovat elevar a la Diputació de Castelló dues peticions relatives a la decisió que va prendre aquest estiu passat d’apagar els llums del Castell de Peníscola durant la matinada: d’una banda, replantejar l’apagat i per un altre, consensuar aquest tipus de mesures amb el municipi i el sector turístic.

Des del consistori, s’esgrimeix que apagar els llums del monument de matinada durant la temporada turística és una cosa a la qual no obliga la llei i tendeix la mà a la institució provincial per a participar en la presa de decisions d’aquest tipus.

“Considerem que hi ha múltiples fórmules per a reduir el consum energètic que no impliquen apagar el monument en plena temporada alta, durant hores en les quals la ciutadella encara té activitat i la falta de llum als voltants del monument suposa també una qüestió de seguretat; la voluntat de consens hauria de ser clau en aquest debat i escoltar la població i sector turístic és el que hem trobat a faltar i proposem a la Diputació que esmene, ha explicat la portaveu de l’equip de govern, Raquel París.

La proposta de l’equip de govern popular ha trobat el suport dels grups Compromís i Ciudadanos, així com el de la regidora no adscrita a grup, ex integrant del PSPV-PSOE; el grup municipal socialista s’ha abstingut en aquesta votació i no hi ha hagut vots en contra en aquest punt.

Què diu
la llei

Després de l’aprovació del Reial decret llei 14/2022, d’1 d’agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l’estudi, així com de mesures d’estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural la Diputació de Castelló va adoptar la decisió unilateral de l’apagat de la il·luminació del Castell de Peníscola a les 2 de la matinada.

Després de conéixer la notícia, els representants del sector hostaler del municipi es van posar en contacte amb el mateix alcalde, Andrés Martínez, a qui van traslladar el seu descontentament i profund malestar amb la decisió presa per part de la Diputació, més tenint en compte el moment d’aplicació d’aquesta mesura, en plena campanya estival.

El Reial decret llei 14/2022, per a monuments com el Castell de Peníscola i el Parc d’Artilleria, no contempla expressament l’obligació del seu apagat. El punt quart de l’article 29 determina que l’enllumenat dels comerços estarà regulat per l’apartat 6 de la Instrucció Tècnica Complementària EA-02 del Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior. Aqueixa disposició inclou el llum dels edificis públics que, a les 22 hores, es troben desocupats, no obstant això, no existeix cap obligatorietat per als monuments.

L’obligació d’apagat de l’enllumenat recollida en l’apartat 4 de l’Article 29 del RD- Llei 14/2022 s’aplica als edificis públics desocupats des de les 22.00 h, per tant, aquesta limitació no s’aplica a monuments, monuments visitables o jardins entre altres, llevat que al mateix temps siguen edificis d’ús públic i que a partir d’aquesta hora es troben desocupats. Interpretació del precepte que ha sigut confirmada pel mateix Ministeri de Transició Ecològica del Govern d’Espanya.

Per això, tenint en compte que és actualment la Diputació Provincial l’administració responsable de la gestió, a la vista del que es disposa en l’RD- Llei 14/2022 de mesures d’estalvi i eficiència energètica, i d’acord amb els principis rectors que han de presidir les relacions entre les diferents administracions públiques, l’última ràtio de les quals es troba en els articles 2, 14 i 138 de la Constitució, d’adequació a l’ordre de distribució de competències establit en la Constitució i en els Estatuts d’Autonomia i en la normativa del règim local, la lleialtat institucional i el respecte a la igualtat de drets de tots els ciutadans, sobre la base del deure de col·laboració i amb el ferm propòsit de coordinació i cooperació recíproca d’aquest Ajuntament de Peníscola amb la Diputació de Castelló, s’ha sol·licitat deixar sense efecte la mesura unilateral d’apagat de l’enllumenat nocturn del Castell de Peníscola i Parc d’Artilleria, al no resultar d’aplicació a monuments, monuments visitables o jardins, l’obligació continguda en l’apartat 4 de l’Article 29 del RD- Llei 14/2022: i instar la Diputació Provincial de Castelló a consensuar de comú acord amb l’Ajuntament de Peníscola l’aplicació de mesures d’eficiència i estalvi energètic que afecten l’horari d’il·luminació del Castell de Peníscola i Parc d’Artilleria.

Directe