La factura de la llum puja un 210% a Alcalà-Alcossebre


L'Ajuntament destina 417.802 euros de romanents de tresoreria per pagar-ho

El ple de l’Ajuntament d’Alcalà-Alcossebre ha aprovat una modificació de crèdit per a destinar 417.802 euros de romanents de tresoreria per a fer front a l’increment de la factura de l’enllumenat públic, en aplicar la regulació de preus a l’alça de l’electricitat, que ha suposat un increment del 210% del cost per a l’Ajuntament. En total, haurà de pagar 481.000 euros corresponents al segon semestre de l’any 2021, dels quals 417.802 procediran de l’estalvi existent en les arques municipals.

L’edil d’Hisenda, María Agut, explicava que “hem de recórrer al romanent de tresoreria per a poder realitzar el pagament de la factura de la llum corresponent a l’enllumenat públic a causa de l’increment brutal del preu de l’energia elèctrica ja que, encara que havíem previst un augment en la partida corresponent, no ha estat suficient” i instava “les administracions superiors a fer un esforç per a ajudar als Ajuntaments ja que la situació econòmica dels consistoris es veurà compromesa amb tot l’increment de preus dels subministraments”.

Alcalà-Alcossebre compta amb 3.675 punts de llum en la via pública i des de l’any 2014, per part del consistori, s’ha desenvolupat una política constant d’eficiència energètica amb la substitució de lluminàries convencionals per les de tipus LED, que ha comportat un important estalvi energètic, a més de disminuir les emissions nocives a l’atmosfera. “Hem fet els deures però, malgrat aquest important estalvi del consum, com s’ha vist, la factura de la llum és molt elevada”, ha destacat l’edil.


Davant aquesta situació, l’Alcalde Francisco Juan, explicava que “hem sol·licitat, per escrit, a la Diputació Provincial, una línia extraordinària d’ajudes, ja que estem en període d’elaboració de pressupostos municipals, perquè els Ajuntaments puguem compensar l’increment de la despesa econòmica destinada als serveis que resulten fonamentals com és el de l’enllumenat públic”.

Directe