El Consell aprova a Castell de Cabres l’avantprojecte de mesures contra la despoblació

Estableix criteris de discriminació positiva per ajudes públiques i garanteix una fiscalitat diferenciada

El Consell aprova a Castell de Cabres l’avantprojecte de mesures contra la despoblació

El Ple del Consell ha aprovat a Castell de Cabres l’avantprojecte de Llei Integral de mesures contra la Despoblació en la Comunitat Valenciana, que reuneix tota l’acció del Consell en la lluita contra la despoblació.

La futura llei beneficiarà a més de 80.000 persones que resideixen en els 178 municipis de la Comunitat Valenciana, considerats actualment en risc de despoblació. Per a això, incorporarà la perspectiva rural en totes les polítiques i projectes normatius de la Generalitat.

L’objecte de la futura llei, que consta de 42 articles, és garantir serveis bàsics als municipis en risc de despoblació, millorar la qualitat de vida dels seus habitants i promoure mesures per a reactivar el seu teixit socioeconòmic, així com afavorir un desenvolupament ambientalment sostenible i territorialment equilibrat.

En aquest sentit es garanteix l’accés a una educació, sanitat i serveis socials de qualitat, per al que, entre altres accions, el Consell incentivarà als empleats públics en les zones en risc de despoblació.

Així, la llei fomentarà l’ocupació juvenil, la formació professional i promourà l’Economia de les Cures, en atenció a les persones majors així com la igualtat de gènere i l’accés a la formació en competències digitals.

La futura llei consolidarà el nou servei de transport a demanda i promourà la proximitat de la Generalitat a la ciutadania en atenció a programes específics d’ocupació per a zones rurals, l’accés als serveis de justícia pròxima o l’ampliació de les oficines Xaloc per a habitatge.

Quant a les mesures per a la reactivació i diversificació socioeconòmiques, la futura llei estableix criteris de discriminació positiva per als municipis en risc de despoblació en l’accés a les ajudes públiques de les conselleries; garanteix la fiscalitat diferenciada per a residents i empreses instal·lades en el territori així com el suport al comerç de proximitat i la cadena de valor agroalimentària.

Mesures específiques
contra incendis

Altre dels punts destacats de l’avantprojecte és la promoció d’una gestió forestal sostenible i la prevenció d’incendis, mitjançant, entre altres accions, el suport al manteniment de l’agricultura tradicional, la ramaderia extensiva i silvicultura.

Així mateix, es durà a terme l’impuls a la recuperació d’antigues parcel·les de cultiu per a la recuperació del mosaic agro-forestal amb agricultura de muntanya.

Directe