L’Ajuntament de Peníscola impulsa un Pla d’Acció Local de l’Agenda Urbana 2030

El pròxim ple aprovarà iniciar un procés participatiu per a abordar el disseny del Pla

L’Ajuntament de Peníscola en ple aprovarà l’elaboració del Pla d’Acció local de l’Agenda Urbana, establint així una aliança de tots els grups polítics i de totes les seues àrees i serveis, per a l’acompliment de l’Agenda 2030 de Nacions Unides i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible en el municipi (ODS).

S’acordarà, d’aquesta manera, iniciar un procés participatiu que contribuïsca al disseny del Pla, per a elaborar un diagnòstic de ciutat i un pla de localització i implementació dels ODS.

“Es tractarà d’un document amb vocació inspiradora i transversal, que plantejarà el procés per a escometre el camí que possibilite transformar el nostre municipi en un referent innovador d’acció urbana sostenible, vinculat als compromisos nacionals i internacionals, que es basen en els criteris i planificació estratègica de l’Agenda 2030 de Nacions Unides” ha explicat el mateix alcalde, Andrés Martínez, fent referència als compromisos que s’adoptaran en el pròxim ple municipal. El consistori compta amb finançament de la Diputació Provincial per a l’impuls del procés participatiu d’elaboració del Pla.

Peníscola, amb els
Objectius de Desenvolupament Sostenible

La localitat no ha partit de zero en aquest procés. Després de la seua adhesió a la Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030 de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, ha estat desenvolupant, des d’un marc estratègic de sostenibilitat, un foment de les potencialitats i els recursos endògens del municipi i la seua posada en valor; involucrant, en la mesura que siga possible, representants de la ciutadania i de la societat civil, per a aconseguir una sostenibilitat en el seu triple vessant: ambiental, econòmica, social i inclusiva.

Precisament, i des de la seua condició de municipi turístic, l’Ajuntament de Peníscola, ha elaborat diversos projectes per a la millora en relació amb les línies estratègiques i els programes de la Secretaria d’Estat de Turisme. Això va donar com a resultat que el desembre de 2021 se signara el Conveni per a l’execució del Pla de Sostenibilitat Turística en destinació de Peníscola, participat per la Secretaria d’Estat de Turisme, Turisme Comunitat Valenciana i el mateix Ajuntament, amb l’objectiu d’avançar en la transformació de la destinació cap a un model basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial.

Decàleg d’objectius

Els objectius de l’Agenda Urbana responen al seu marc estratègic, que es compon d’un decàleg d’objectius a aconseguir i d’una llista de possibles línies d’actuació a desplegar per cadascun dels actors que desitgen comprometre’s amb l’Agenda. L’objectiu estratègic primer és ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i protegir-lo. L’objectiu estratègic 2 és evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent.
▸ L’objectiu estratègic 3 és previndre i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència.
▸ L’objectiu estratègic 4 és fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l’economia circular.
▸ L’objectiu estratègic 5 pretén afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible.
▸ L’objectiu estratègic 6 cerca fomentar la cohesió social i l’equitat.
▸ L’objectiu estratègic 7 tracta d’impulsar i afavorir l’economia urbana.
▸ L’objectiu estratègic 8 vol garantir l’accés a l’habitatge.
▸ L’objectiu estratègic 9 cerca liderar i fomentar la innovació digital.
▸ I l’objectiu estratègic 10 espera millorar els instruments d’intervenció i governança.

El Centre d’Estudis i la seua rehabilitació, projecte determinant

L’acord plenari que s’adoptarà per a la redacció del Pla inclou identificar com una de les actuacions estratègiques d’aquest l’execució del projecte de rehabilitació del Centre d’Estudis per ser un enclavament essencial de la ciutat i necessari per a una reorganització urbanística moderna del seu espai urbà i per la seua missió de complir una funció en benefici de tot el poble de Peníscola, en la seua destinació com a casa consistorial.

Directe